5.jpg

Priimami prašymai į gimnazijos 5 - 9 klases 2019-2020 m. m.

Svarbi informacija

 • » 2018 m. sausio 1 d. Kazimiero Paltaroko gimnazija tapo nevalstybine (privačia) ugdymo įstaiga, kurios steigėjas – Panevėžio vyskupijos kurija.
 • » Gimnazija teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą (1-8, I-IV gimn. kl.) Mokymas grindžiamas krikščioniškomis vertybėmis, religinis auklėjimas – svarbi pedagoginio proceso dalis.
 • » Naujas gimnazijos statusas atveria platesnes ugdymo galimybes, leidžia sukurti geresnes mokymosi sąlygas: sukomplektuoti mažesnes klases, įkurti integralios dienos grupę pradinukams, užsienio kalbos mokymą pradėti nuo pirmos klasės, ugdyti bendruomeniškumą, pagarbą ir toleranciją, užtikrinti mokinių saugumą, suburti katalikiškas šeimas.
 • » Mokestis už mokymąsi gimnazijoje – 8 eurai per mėnesį.
 • » Surinkti pinigai bus naudojami mokinių skatinimui, kultūrinės ir pažintinės veiklos organizavimui, naujų mokymo erdvių kūrimui, mokymo priemonėms ir įrangai įsigyti.

Mokyklos, sukuriančios didžiausią pridėtinę vertę

Pirmą kartą Lietuvoje atliktas tyrimas, kokios mokyklos sukuria aukščiausią pridėtinę vertę, tai yra garantuoja ne tik aukštais akademiniais rodikliais išsiskiriančią aplinką, bet ir užtikrina gerą atmosferą, puikius tarpusavio santykius ir padeda kiekvienam vaikui patirti asmeninę mokymosi sėkmę. Deja, kaip rodo tyrimai, tokių mokyklų iš 1200 tėra tik 21. Dauguma šalies mokyklų arba geba pasiekti puikių akademinių rezultatų, arba tik išsiskiria gera atmosfera, bet mokinių pasiekimai tragiški. Abu dalykus geba suderinti tik šios gimnazijos:

 1. Vilniaus Š. Aleichemo ORT gimnazija
 2. Vilniaus Gabijos gimnazija
 3. Kauno B. Brazdžionio mokykla
 4. LSMU gimnazija
 5. Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazija
 6. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
 7. Platelių gimnazija.
 8. Neringos gimnazija

Skaitykite daugiau...

Panevėžiečiai - Šimtmečio kelio signatarai

Gimnazijos II - III gimnazijos klasių mokiniai istorijos mokėsi netradiciškai. Pamoką „Archyvų dokumentai apie panevėžiečius - Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus“ vedė Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio vyr. specialistas R. Petrauskas.

Lektorius pasakojo apie panevėžiečius - Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus: Kazimierą Steponą Šaulį, Alfonsą Petrulį, Kazį Bizauską. Nepriklausomybės aktą pasirašė keturi dvasininkai (tarp kurių buvo du panevėžiečiai – Kazimieras Steponas Šaulys ir Alfonsas Petrulis). Gimnazistams buvo pristatyti archyviniai dokumentai, atspindintys jų gyvenimą, veiklą ir nuopelnus, skleidžiant krikščioniškas vertybes. Įdomu buvo išgirsti popiežiaus Leono XIII suformuluotus krikščioniškosios demokratijos politinės doktrinos principus: žmogaus orumą, bendruomeniškumą, teises ir atsakomybę, dalinimąsi ir dalyvavimą valstybės reikaluose. Šie principai aktualūs ir dabar.

Taip pat turime prisiminti, kad iš Nepriklausomybės aktą pasirašiusių signatarų net keturi buvo kilę iš Panevėžio apskrities: Vladas Mironas, gimęs Kuodiškiuose, Panemunio valsčiuje, Rokiškio apskrityje; Jokūbas Šernas – Jasiškiuose, Nemunėlio Radviliškio valsčiuje, Biržų apskrityje; Alfonsas Petrulis – Kateliškių kaime, Vabalninko valsčiuje, Biržų apskrityje; Jonas Vileišis – Medinių kaime, Pasvalio valsčiuje.

Mokiniai suprato, kad signatarai nuėjo didelį kelią, kurio mums nevalia užmiršti, juk jie mums ištarė lietuvišką žodį, pamokė Lietuvos himno, pasakė, kad Dievas supras mūsų maldą, jeigu mes kalbėsime ir melsimės jam lietuviškai.

Prisijungdami prie Šimtmečio akcijos „Ačiū“, dėkojame lektoriui R. Petrauskui ir signatarams.

Istorijos mokytojos Irena Norkūnaitė, Violeta Dumbrienė, Rima Kemzūrienė  

Paieška svetainėje

Svetainės senesnė versija

Gimnazijos pasiekimai

Telefonų numeriai

8 679 71332 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Erasmus+ projektas

Facebook

Fotogalerija. Gruodis 2018

Foto. KALĖDINĖ DOVANA – KELIONĖ Į RENESANSINĘ LATVIJĄ

Foto. Alumnų susitikimas gimnazijoje

Foto. 5b klasės kalėdinė kelionė į Vilnių

Foto. Penktokai dalyvavo akcijoje „Kalėdinė dovana augintiniui“

Foto. Adventinė popietė gimnazijos darbuotojams

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas