6.jpg

Svarbi informacija

 • »  2018 m. sausio 1 d. Kazimiero Paltaroko gimnazija tapo nevalstybine (privačia) ugdymo įstaiga, kurios steigėjas – Panevėžio vyskupijos kurija.
 • »  Gimnazija teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą (1-8 , I-IV gimn. kl.). Mokymas grindžiamas krikščioniškomis vertybėmis, religinis auklėjimas – svarbi pedagoginio proceso dalis.
 • »  Naujas gimnazijos statusas atveria platesnes ugdymo galimybes, leidžia sukurti geresnes mokymosi sąlygas: sukomplektuoti mažesnes klases, įkurti integralios dienos grupę pradinukams, užsienio kalbos mokymą pradėti nuo pirmos klasės, ugdyti bendruomeniškumą, pagarbą ir toleranciją, užtikrinti mokinių saugumą, suburti katalikiškas šeimas.
 • »  Mokestis už mokymąsi gimnazijoje – 8 eurai per mėnesį- įsigalios 2018 m. rugsėjo 1 d.
 • »  Surinkti pinigai bus naudojami mokinių skatinimui, kultūrinės ir pažintinės veiklos organizavimui, naujų mokymo erdvių kūrimui, mokymo priemonėms ir įrangai įsigyti.

Dėl mokinių priėmimo į gimnaziją

Dėl mokinių priėmimo į 5 klases ir į 2-4, 6-8, ir I-III gimnazijos klases žiūrėti skyriuje Priėmimo tvarka

Dėl uniformų. Uniformos bus matuojamos birželio 7d. (ketvirtadienį)

Būsimiesiems pirmokams:
1a klasė – 9.00 – 9.40
1b klasė-   9.40 - 10.20
1c klasė – 10.20 – 10.40

Visiems mokiniams:
11.00 – 12.00 - pradinių klasių mokiniams.
12.00 – 13.30 – 5-8 klasių mokiniams.
13.30 – 15.00 -  9-12 klasių gimnazistams.

Užsakant uniformą reikia sumokėti avansą (10-20 Eurų). Uniformos bus pagamintos rugpjūčio pabaigoje. Informacija apie uniformų pagaminimo laiką skelbsime birželio mėnesį gimnazijos internetiniame puslapyje.

Klasės valandėlių temos

(skirtos Olweus programos įgyvendinimui)

Keturios taisyklės prieš patyčias. Olweus programos „Nuobaudų kopėčių“ taikymas.

 • Mokinių (ypač paauglių) ir mokytojų tarpusavio santykiai. Kas padeda kurti šiltus tarpusavio santykius.
 • Kas skatina mokinių norą eiti į mokyklą ir mokinių aktyvų dalyvavimą įvairiose (mokyklinėse ir popamokinėse) veiklose.
 • Kaip pagerinti klasių mikroklimatą. Draugiškų tarpusavio santykių kūrimas klasėse.
 • Triukšmo įtaka paauglio (vaiko) organizmui.
 • Draugiškas elgesys su žemesnių klasių mokiniais.
 • Kaip pasipriešinti bendraamžių neigiamai įtakai.
 • Kaip jaučiasi vaikai, kai iš jų tyčiojamasi.
 • Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo būdai.
 • Kodėl apie patyčias svarbu papasakoti suaugusiems.
 • Skundimas ir pagalbos ieškojimas.
 • Kaip aš galiu prisidėti prie patyčių mažinimo mokykloje (labiau tinka vyresnių klasių mokiniams).
 • Pagarba mokytojui.
 • Mokinių taisyklių priminimas, akcentuojant labiausiai pažeidžiamus punktus. Taisyklių nesilaikymo pasekmės.
 • Tolerancija: ,,kitokių“ vaikų priėmimas, bendraamžių tarpusavio santykiai.
 • Pagarba sau ir kitam.
 • Pagarba kito nuosavybei.
 • Jausmų atpažinimas ir raiška.
 • Draugystė.
 • Vienišumas.

Žaidimai „Laikrodukas“ (Pagal laiko trukmę pasikalbėti su vis kitu draugu nurodyta tema).

„Surask draugą, kuris ...“ (kuo greičiau surasti draugą, padėti lape parašą, kuris turi šunį, katę, vakar buvo kine, žaidė kompiuteriu ir t.t. – mokytojas skelbia pokalbio temą).

Paieška svetainėje

Svetainės senesnė versija

Gimnazija mini Lietuvos 100-metį

Gimnazijos pasiekimai

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

100-mečio renginiai mieste

Erasmus+ projektas

Fotogalerija. Kovas 2018

Foto. Kryžiaus Kelio apmąstymai

Foto. Ugdyk kūrybiškumą - taip gimsta išradimai

Foto. Tarptautinė Pi diena gimnazijoje

Foto. XI Respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai

Foto. Gavėnios rekolekcijose Palendrių šv. Benedinkto vienuolyne

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas