2a.jpg

Svarbi informacija

» 2018 m. sausio 1 d. Kazimiero Paltaroko gimnazija tapo nevalstybine (privačia) ugdymo įstaiga, kurios steigėjas – Panevėžio vyskupijos kurija.
» Gimnazija teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą (1-8, I-IV gimn. kl.) Mokymas grindžiamas krikščioniškomis vertybėmis, religinis auklėjimas – svarbi pedagoginio proceso dalis.
» Naujas gimnazijos statusas atveria platesnes ugdymo galimybes, leidžia sukurti geresnes mokymosi sąlygas: sukomplektuoti mažesnes klases, įkurti integralios dienos grupę pradinukams, užsienio kalbos mokymą pradėti nuo pirmos klasės, ugdyti      bendruomeniškumą, pagarbą ir toleranciją, užtikrinti mokinių saugumą, suburti katalikiškas šeimas.
» Mokestis už mokymąsi gimnazijoje – 8 eurai per mėnesį.
» Surinkti pinigai bus naudojami mokinių skatinimui, kultūrinės ir pažintinės veiklos organizavimui, naujų mokymo erdvių kūrimui, mokymo priemonėms ir įrangai įsigyti.


Mokyklos, sukuriančios didžiausią pridėtinę vertę

Pirmą kartą Lietuvoje atliktas tyrimas, kokios mokyklos sukuria aukščiausią pridėtinę vertę, tai yra garantuoja ne tik aukštais akademiniais rodikliais išsiskiriančią aplinką, bet ir užtikrina gerą atmosferą, puikius tarpusavio santykius ir padeda kiekvienam vaikui patirti asmeninę mokymosi sėkmę. Deja, kaip rodo tyrimai, tokių mokyklų iš 1200 tėra tik 21. Dauguma šalies mokyklų arba geba pasiekti puikių akademinių rezultatų, arba tik išsiskiria gera atmosfera, bet mokinių pasiekimai tragiški. Abu dalykus geba suderinti tik šios gimnazijos:

 1. Vilniaus Š. Aleichemo ORT gimnazija
 2. Vilniaus Gabijos gimnazija
 3. Kauno B. Brazdžionio mokykla
 4. LSMU gimnazija
 5. Panevėžio V. Mikalausko menų gimnazija
 6. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
 7. Platelių gimnazija.
 8. Neringos gimnazija

Skaitykite daugiau...

 

KAIP IR KASMET DIDŽIUOJAMĖS ABITURIENTŲ PASIEKIMAIS IR SVEIKINAME GIMNAZISTUS, IŠLAIKIUSIUS VBE AUKŠČIAUSIAIS ĮVERTINIMAIS

VBE aukščiausi įvertinimai - ŠIMTUKAI
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS: Viltė Zaveckaitė
UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ): Iva Cimbalaitė, Laurynas Glinskis, Andrius Gražys, Silvija Keraitytė, Karolis Kriaupa, Mikas Palujanskas, Dominykas Rezgys, Marius Užkurėlis
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ: Mikas Palujanskas
CHEMIJOS: Kamilė Jasnauskaitė
Įvertinimai nuo 99 iki 90
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS: Silvija Keraitytė, Laura Nuobaraitė, Mikas Palujanskas, Ainė Šimoliūnaitė
MATEMATIKOSKotryna Grigaitė, Kamilė Jasnauskaitė, Augustė Lieponytė, Domantas Žumbakys
UŽSIENIO KALBOS (ANGLŲ): Viltė Bijanskytė, Kotryna Grigaitė, Eimantas Jarmolavičius, Martynas Lekavičius, Augustė Lieponytė, Daumantas Mažylis, Laura Nuobaraitė, Gaudentas Rožėnas, Rokas Selelionis, Indrė Stasiūnaitytė, Ainė Šimoliūnaitė, Goda Vaitukaitytė, Arnas Vingilis, Viltė Zaveckaitė
BIOLOGIJOS: Augustė Lieponytė
FIZIKOS: Mikas Palujanskas
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ: Andrius Gražys, Silvija Keraitytė
ISTORIJOS: Indrė Stasiūnaitytė
CHEMIJOSDomantas Žumbakys
Visi 89 gimnazijos XVIII laidos abiturientai sėkmingai baigė gimnaziją ir jiems visiems buvo įteikti Brandos atestatai.
Brandos atestatai su pagyrimu įteikti Kotrynai Grigaitei, Silvijai Keraitytei ir Mikui Palujanskui. 


 

KVIEČIA „UNIFORMŲ TURGELIS"

Kviečiame tėvelius į „Uniformų turgelį", norinčius parduoti arba dovanoti dėvėtas mokyklines uniformas. Jas reikia atnešti į gimnaziją nurodant uniformos (sarafano, megztinio, švarko) kainą ir telefono numerį. Uniformos turi būti švarios. Kreiptis į budėtoją (1 aukštas). Dėvėtų uniformų pardavimas, pirkimas, dovanojimas vyks visą vasarą.

Dėl uniformų

Uniformos bus pagamintos rugpjūčio 22 d.

Atsiėmimo laikas:

9.00 - 10.00  būsimieji pirmokai
10.00 - 13.00  visų klasių mokiniai

Neužsisakę uniformų gali tai padaryti internetinėje svetainėje: www.majoris.lt arba įsigyti uniformų parduotuvėje „Manovita" Panevėžyje, Klaipėdos g. 36.

Mes prieš smurtą

TĖVAMS, PEDAGOGAMS, POPAMOKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAMS

Nebūk naivus kelyje sąjunga (NNKS) siekdama, kad smurtas būtų kuo sparčiau pažabotas bei vykdydama iniciatyvą „Mes – prieš smurtą“ mokiniams ir visuomenei parengė informacinį lankstinuką apie smurto atpažinimą, jame pateikiama informacija apie tai, kur galima kreiptis ir gauti pagalbą, pasitvirtinus smurto atvejui, kaip atpažinti, kad vaikas patyrė smurtą bei kaip galima jo išvengti. 

 Smurtas prieš vaikus yra tada, kai žmogus pažeidžia vaiko teises ir savo veiksmais ar žodžiais sukelia vaikui fizinį ar dvasinį skausmą, žaloja jo fizinę ir psichinę sveikatą.

Fizinis smurtas yra tada, kai žmogus tyčia sukelia skausmą vaikui ar jį sužeidžia. Vaiko mušimas ranka ar įvairiais daiktais, stumdymas, spardymas, purtymas, deginimas, kandžiojimas, smaugimas, bet koks skausmo kėlimas (žnaibymas, badymas ir pan.) yra fizinis smurtas. Kiti fizinio smurto pavyzdžiai – kojos pakišimas, kad kitas nugriūtų ar susižalotų, spjaudymas, kankinimas, deginimas, daužymas, ginklo ar kitų žalojančių daiktų naudojimas ir t. t.

Seksualinis smurtas prieš vaiką yra tada, kai suaugęs žmogus arba žymiai vyresnis vaikas išnaudoja vaiką savo seksualiniams norams tenkinti. Seksualinė vaikų prievarta – tai plati sąvoka, ji apima keletą prievartos formų:

Suaugęs ar žymiai vyresnis vaikas seksualiai išnaudoja vaiką – liečia, glosto, bučiuoja vaiko intymias vietas, nurenginėja vaiką, verčia vaiką liesti suaugusio intymias vietas, arba pats save seksualiai liečia vaiko akivaizdoje, rodo vaikui pornografinius filmus ar žurnalus,  kiša pirštą ar daiktą į vaiko makštį ar išangę, verčia vaiką stebėti lytinį aktą, arba pats lytiškai santykiauja su vaiku;

Vaikų pornografija – vaikai fotografuojami ar filmuojami nuogi, verčiami keliese elgtis keistai seksualiai, tokios nuotraukos ir filmai talpinami internete ar kitaip platinami;

Vaikų įtraukimas į prostituciją, prekyba vaikais – suaugęs verčia vaiką elgtis seksualiai su kitais žmonėmis ir už tai gauna pinigus, išnaudoja vaiką, versdamas turėti lytinių santykių.

Psichologinis/emocinis smurtas  – tai pasityčiojimas iš vaiko, žodinis agresyvus elgesys, žeminimas, įžeidinėjimas, gąsdinimas, grasinimas, vertimas jaustis kaltu, nuolatinis blogos savijautos sukėlimas, parodymas, kad vaikas nėra mylimas, kad yra blogesnis už kitus, aprėkimas, apkalbinėjimas už akių siekiant pažeminti, įžeidžių raštelių, SMS žinučių ar elektroninių laiškų rašymas, privačios informacijos atskleidimas siekiant pažeminti ir t. t.

Nepriežiūra ir apleistumas yra tada, kai suaugusieji nesirūpina vaiku. Vaikams reikia, kad juos prižiūrėtų, kad jie turėtų, ką valgyti, drabužių ir reikalingų daiktų, kad būtų lova miegojimui, kad ateitų gydytojas, kai vaikas serga, kad jis būtų apsaugotas nuo pavojų. Jei tėvai tuo nesirūpina, tai ir yra nepriežiūra. Nepriežiūra ir apleistumas yra tada, kai tėvai ar globėjai:

 • Neduoda vaikui valgyti;
 • Nenuperka tinkamų drabužių (pavyzdžiui, žiemą vaikas neturi striukės ar pirštinių);
 • Palieka vaikus ilgam laikui vienus, be suaugusio priežiūros;
 • Verčia vaikus atlikti jiems pagal jėgas ir amžių per sunkius suaugusių namų ruošos darbus – gaminti maistą, skalbti, prižiūrėti jaunesnius vaikus ir pan.;
 • Nepakviečia gydytojo, kai vaikas serga, neparūpina vaistų.

REKOMENDUOJAMA PASINAUDOTI KELIOMIS KONFLIKTINĖS SITUACIJOS MAŽINIMO TECHNIKOMIS:

 1. Išlikti pozityviu. Dar prieš susitinkant su asmeniu, kuris erzina, reikia pabandyti galvoti ne tik apie blogas, erzinančias to asmens savybes, bet pasistengti prisiminti apie šį žmogų ir kažką gera bei pozityvaus. Jeigu iš anksto būsime nusiteikę negatyviai, streso lygis bus ženkliai padidėjęs dar prieš susitikimą ir mes būsime labiau pažeidžiami, tuomet sunkiau kontroliuosime emocijas pokalbio metu;
 2. Kalbant vartoti „aš“ įvardį. Pavyzdžiui, „Aš jaučiu nerimą, kai girdžiu tokius komentarus, pastabas“. Kai naudojame žodį „aš“, tai leidžia kitam pokalbio dalyviui nesijausti kaltinamam ar puolamam, atsiveria galimybės tolimesniam pokalbiui;
 3. Leisti kitam pasirinkti. Jeigu pokalbis ar kito asmens elgesys jus žeidžia, galite nutraukti tolesnį pokalbį pasakydamas, kad „aš šiuo klausimu daugiau nekalbėsiu, galime aptarti kitas problemas. Jeigu nori tęsti, aš turėsiu išeiti“. Asmuo turės pasirinkimą, kurį padarys pats. Tai yra, arba tęs kivirčą ir neteks pašnekovo, arba keis temą ir bendraus toliau;
 4. Išsakyti ribas. Jeigu konfliktas kyla šeimoje, turėtumėte ramiu, bet tvirtu balsu pasakyti savo ribas. Pavyzdžiui, „aš suprantu, kad tu nori pirkti šį daiktą, bet dabar lėšų tam nėra, atleisk“.

KELI PATARIMAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI...

Vaikas yra silpnesnis už suaugusį žmogų, todėl jį jėga galima priversti paklusti, tačiau bėda ta, kad neaišku, kaip jis elgsis ten, kur nemato nubausti galintys ugdytojai.

 Dažniausiai smurtauja tie, kurie patyrė smurtą šeimoje.

 • Jėga auklėjamas vaikas,  ima manyti, kad  būti stipresniu ir versti kažką elgtis taip, kaip jis nori jėga labai šaunu.
 • Pavyzdys moko labiau negu žodis.
 • Pyktis  – silpnųjų dvasinis požymis.
 • Vaikus nuo mažens reikia mokyti, kaip jie turėtų spręsti savo nesutarimus.

Vos pastebėjus vaikų tarpusavio konfliktą nereikia iškarto jo malšinti. Visuomet reikia suteikti vaikams galimybę, patiems išspręsti konfliktą. Tačiau, jeigu matote, kad vaikams reikia pagalbos – nedelskite. Padėkite! Priešingu atveju, jeigu konflikto nemalšinsite, viskas gali peraugti į muštynes ar psichologinį smurtą. 

Stebėti vaikus konflikto metu: jų bendravimą, kaip jie sprendžia iškilusią problemą ar nuomonių nesutarimą. Išsiaiškinti, kokiais būdais jie tai daro. Būtina pagirti vaikus, jei jie konfliktą išsprendė tinkamai, be muštynių ir barnių. Bei sudrausminti, jei viskas vyko ne taip sklandžiai.

Turite žinoti, jog Jūs patys modeliuojate savo vaikų auklėjimą. Juk vaikas yra kaip lengva  medžio šakelė – į kurią pusę vėjas pučia, ten ir linksta. Svarbu nepamiršti, kad vaikai yra tėvų atspindys veidrodyje. Vaikai auga kopijuodami Jus, Jūsų elgesį, kalbą, gestus ir t.t. Konfliktus sprendžia irgi taip, kaip Jūs. Vaikai mokosi spręsti konfliktines situacijas – stebėdami ir kopijuodami Jūsų elgesį konfliktinėse situacijose. Kokį pavyzdį jiems rodote, tokį jie jį ir mato bei savo elgesiu kopijuoja. Išgyvendami ir spręsdami konfliktus vaikai mokosi socialinių ryšių, taisyklių, bendravimo ypatumų.

SIGNALAI, KAD VAIKAS PATIRIA SMURTĄ:

 • nepaaiškinamos mėlynės, įdrėskimai, sumušimai;
 • kaulų lūžiai;
 • žaizdos, sukeltos draskymo, kandimo ar ugnies;
 • randai;
 • prasta drabužių, asmens higiena, bloga mityba;
 • nepakankama medicininė ir odontologinė priežiūra;
 • vystymosi atsilikimas – motorikos, kalbos, tarties, emocijų, pažinimo;
 • psichosomatinai skundai – pilvo, galvos skausmas, pykinimas ir pan;
 • nuovargis, nenoras ko nors imtis;
 • genitalijų ar analiniai sužalojimai;
 • itin krentantis į akis svorio pokytis;
 • nuolat pasikartojantis šlapimo takų uždegimas ir sunkumai šlapinantis;
 • iki ketverių metų nesugebėjmas naudotis tualetu;
 • augimo ir svorio nukrypimai;
 • vaikas parodomas vis kitam gydytojui ar ligoninei;
 • sukaustyti („mediniai“) judesiai;
 • skausmas einant ar sėdint
 • venerinės ligos;
 • miego problemos;
 • mitybos problemos.

KUR KREIPTIS, REAGUOJANT Į SMURTĄ ŠEIMOJE

 Pagalba telefonu. Psichologinės pagalbos tarnyba:     

 • LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Nemokama linija: 8 800 01230, tel.: (8 5) 210 7176;
 • savivaldybių Vaiko teisių apsaugos tarnybos skyriai Vilniuje tel.: (8 5) 211 2023, (8 5) 211 2567;
 • Psichologinės pagalbos telefonas „Vilties linija“ Tel.: 116 123 (visą parą) ;
 • Psichologinės pagalbos telefonas „Pagalbos moterims linija“ Tel. 8 800 66 366 ;
 • (10-21 val. pirmadieniais-penktadieniais) Psichologinės pagalbos telefonas „Linija Doverija“ (pagalba teikiama rusų kalba) ;
 • Tel. 8 800 77 277 (16-20 val. pirmadienį-penktadienį);
 • Psichologinės pagalbos telefonas „Jaunimo linija“ Tel. 8 800 28 888 (visą parą) ;
 • Psichologinės pagalbos telefonas „Vaikų linija“ Tel. 111 161 (11-21 val. kasdien);
 • Policijos komisariatai Pasiekiami bendruoju pagalbos numeriu 112 Pagalba internet;
 • Psichologinės pagalbos tarnyba Kontaktai Vilties linija http://paklausk.kpsc.lt Jaunimo linija (atsako per 3 dienas) www.jppc.lt/draugas Vaikų linija (atsako per 3 dienas) www.vaikulinija.lt;

Tikimės, kad ši medžiaga jums padės ne tik atpažinti smurtą,bet ir rasti pagalbą tam,prieš kurį smurtaujama.  Dabar žinosite, kaip   išvengti konflikto, kuris gali virsti smurtu. O  negalėdami išvengti – kur kreiptis pagalbos.

 Jei žinai,kad   kažkur smurtaujama, būk pilietiškas pranešk! Skambink telefonu112. Padėk išgelbėti gyvybę!

Paieška svetainėje

Asmens duomenų apsauga

Svetainės senesnė versija

Gimnazijos pasiekimai

Telefonų numeriai

8 679 71332 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Erasmus+ projektas

Facebook

Fotogalerija. Liepa 2019

Foto. Atestatų įteikimo šventė

Foto. Daugiausiai šimtukų surinkusių abiturientų pagerbimo šventė

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas