Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

3c kl. integruota lietuvių kalbos, tikybos ir dailės pamoka.

Administratorius