Gimnazijos šviesuolių pagerbimo šventė

Spausdinti

2021 m. birželio 18 d. 13.00 val. Gimnazijos kieme vyks  Gimnazijos šviesuolių pagerbimo šventė. Kviečiame dalyvauti mokytojus, klasių auklėtojus, 2020-2021 m. m. 5-8, I-III gimnazijos klasių mokslo pirmūnus, olimpiadų, konkursų laureatus ir nugalėtojus, 5-8, I-II gimnazijos klasių geriausių projektinių darbų autorius, gimnazijos himno ir logotipo konkursų laureatus.