Dailus raštas akį glosto

Spausdinti

„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą“, rašė Mikalojus Daukša. O kalba neatsiejama su raštu. Gimnazijoje buvo organizuotas 1-4 klasių mokinių Dailaus rašto konkursas „Dailus raštas akį glosto". Konkurso tikslas – ugdyti  taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius, rašytinę kalbą,  bei ugdyti kultūrinę kompetenciją. 

Sveikiname konkurso nugalėtojus! Linkime visada rašyti taip gražiai, dailiai ir rodyti pavyzdį visiems mokiniams. Visus kviečiame į virtualią dailaus rašto darbų parodą. 

Konkursą organizavo ir darbus vertino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė ir 2 klasių mokytojos  Kristina, Rita, Sonata