Foto. Iškilmingas Kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos uždarymas

Spausdinti