Pamokų organizavimas lapkričio 9-13 d.

Spausdinti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.2. papunkčio rekomendacijomis nuo lapkričio 9 d. gimnazija vykdo mišrų mokymą.