Nuotolinio mokymo karantino laikotarpiu gimnazijoje tvarkos aprašas

Spausdinti

Mokinių, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje karantino paskelbimo laikotarpiu tvarkos aprašas