7.jpg

Ugdymo procesas nuo 2021 m. kovo 1 d. gimnazijoje toliau bus vykdomas nuotoliniu būdu

 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ

Dėl mokinių priėmimo į 5 klases ir į 2-4, 6-8, ir I-III gimnazijos klases žiūrėti skyriuje Priėmimo tvarka

Pamokų laikas

Pagrindinis, vidurinis ugdymas

1.  8.15  –  9.00
2.  9.10  –  9.55
3. 10.05  –  10.50
Pietų pertrauka,
patalpų dezinfekavimas
(10.50-11.20)
4. 11.20  -  12.05
Pietų pertrauka,
patalpų dezinfekavimas
(12.05-12.35)
5. 12.35  –  13.20
Pietų pertrauka,
patalpų dezinfekavimas
(13.20-13.35)
6. 13.35  –  14.20
7. 14.30  –  15.15
8. 15.20  –  16.05

Pradinis ugdymas

1.  7.45 - 8.30
2.  8.40 - 9.55
3.  9.35 - 10.20
4. 10.30 - 11.15
5. 11.30 - 12.15
6. 12.30 - 13.15

9.25 val. – 2 kl. pietūs, klasių dezinfekavimas
9.45 val. – 1 kl. pietūs, klasių dezinfekavimas
10.20 val. – 3 kl. pietūs, klasių dezinfekavimas
11.15 val. – 4 kl. pietūs, klasių dezinfekavimas

Mėnesio darbo planas

Aktualu


Pagalbos vaikams linija


Panevėžio kolegija

 


Gimnazijos moksleiviai susipažino su sferinės projekcinės sistemos pagalba viso kupolo viduje išgaunamu neįtikėtinu vaizdu. Mokiniai galėjo stebėti filmus 360° kampo apžvalgos plote apie astronomiją, gamtą, povandeninį pasaulį.

Nuotraukos Stasio Skrebio

Gimnazijos mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbą, smagiai paminėjo vokiečių kalbos dieną. Pamokų metu ir namuose gamino skirtukus su vokiškomis frazėmis, darė ir pristatė kūrybinius darbus apie vokiškai kalbančias šalis, mokėsi vokiškų dainelių, žiūrėjo filmus apie Vokietiją. Mokiniai, kurie vasaros atostogų metu su mokytoja keliavo į Miuncheną ir Europos atrakcionų parką, rodė kelionės nuotraukas ir pasakojo įspūdžius. O kadangi mūsų renginiai sutapo su gimnazijos gimtadienio švente, anksti ryte prieš pamokas mokiniai pasveikino mokyklos bendruomenę dovanodami skirtukus su vokiškomis frazėmis. Ilgųjų pertraukų metu koridoriuose jie pakvietė į stoteles, kuriose buvo galima atlikti įvairias užduotis, pasimokyti vokiečių kalbos.

8 klasių mokinių komanda dalyvavo tarpmokykliniame vokiečių kalbos konkurse, kuris vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Komandos nariai Vilhelmas T., Rokas R., Kipras K., Eitvydas L. ir Justinas Č. draugiškai ieškojo atsakymų į pateiktus klausimus apie Vokietiją, Austriją ir Šveicariją. Vaikinai teisingai atsakė daugiausia konkurso klausimų ir užėmė I vietą. Džiaugiamės jų pergale ir sveikiname!

Vokiečių k. mokytoja Audronė Survilienė  

„Mokėjimo mokytis kompetencija“

Spalio 22 dieną mūsų gimnazijoje vyko Kaišiadorių rajono mokyklų vadovų, mokytojų stažuotė „Mokėjimo mokytis kompetencija“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė pasveikino atvykusius Kaišiadorių rajono mokytojus ir direktorių pavaduotojus. Palinkėjo svečiams pasisemti gerosios patirties iš mūsų mokytojų, juk mes visi dirbame su vaikais.

Vyresnioji muzikos mokytoja Jecinta Garbaliauskienė papasakojo apie gimnazijos chorą, kuris puošia visus renginius, džiaugėsi, kad mokiniai nori dainuoti. Supažindino su Gospelų chorų dainų tematika, atskleidė savo patirtį šioje srityje ir suteikė galimybę paklausyti savo vadovaujamo mišraus choro ir solistų atliekamų Gospelų dainų. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė supažindino svečius su mūsų mokyklos istorija, papasakojo apie jos augimą ir kryptingą katalikišką mokinių auklėjimą. Direktoriaus pavaduotoja Rimutė Kazakevičienė - apie VGTU klasę mūsų gimnazijoje, patirtį šioje savo kuruojamoje srityje. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Audronė Gudynienė kalbėjo apie nelengvą darbą ir atradimus, dirbant su iš užsienio atvykusių šeimų vaikais, nemokančiais lietuvių kalbos. Anglų kalbos mokytoja metodininkė Edita Daugelavičienė papasakojo, pasidalino patirtimi apie anglų kalbos dėstymą, savo naudojamą metodiką 3-4-ose klasėse. Apie rusų kalbos dėstymą kalbėjo mokytoja metodininkė Rima Žentelienė. Matematikos vyresnioji mokytoja Asta Girletė pademonstravo, kaip skatina mokinių mokymosi motyvaciją matematikos pamokose 3D objektų pagalba. Apie gamtos mokslus kitaip kalbėjo gamtos mokslų specialistės: Chemijos mokytoja Snieguolė Butkutė, fizikos mokytoja metodininkė Dalia Dambrauskienė, biologijos vyr. mokytojos Daina Misevičienė ir Neringa Garuckienė. Pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė svečius supažindino su gimnazijos edukacinėmis erdvėmis, kurios padeda vaikams mokytis, ilsėtis.

Regina Stumbrienė

Š.m. rugsėjo 28 d. - penktadienio vakarą gimnazijoje šurmuliavo mokiniai ir jų tėveliai, kurie atsiliepė į kvietimą, dalyvauti gimnazijos orientacinėse varžytuvėse. Šeimų komandos turėjo galimybę atrasti žinomas-nežinomas Panevėžio miesto istorines vietas. Dalyviai grįžę į gimnaziją prie karštos arbatos ir laužo dūmu kvepiančių dešrelių plačiau susipažino su aplankytų objektų istorine reikšme. 

Socialinės pedagogės  

Spalio 25 dieną  5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai šventė gimnazijos dvidešimt aštuntąjį gimtadienį.

Spalio 23 d. J.Juodelio bibliotekoje vyko netradicinė lietuvių kalbos pamoka 5d klasės mokiniams, skirta susipažinti su informaciniais leidiniais , žodynais.

Pamokos tikslas: susipažinti su žodynais, rasti reikiamą informaciją , atlikti savarankiškas užduotis.

Nuotr. Živilės Čipienės

Nuoširdžiai dėkojame 4c klasės mokytojai Ainai Cimermonienei, mokiniams ir jų tėveliams, prisijungusiems prie akcijos „DOVANOK KNYGĄ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKAI IR ATRASK BIBLIOTEKĄ IR SKAITYMĄ IŠ NAUJO“, naujų knygų lentyną papildžiusiems dideliu kiekiu naujų ir vertingų knygų.

Džiaugiamės, kad suprantate žodžio galią, kurią atveria knyga.

Bibliotekininkės, nuotrauka Živilės Čipienės

Gimnazijos gimtadienio proga, spalio 23d. minėjome Parlamento dieną! Minint šią šventę, mokyklos mokinių savivalda surengė šokius per pertraukas, po 3 ir 4 pamokų aktų salėje, buvo padaryta fotosiena 3-iame aukšte, mokyklos instagram puslapyje buvo skelbtos užduotys, kurias įveikus laukė prizai. Po pamokų parlamento nariai leido laiką su prailgintos grupės vaikučiais. Dėkojame tiems, kurie atėjo ir linksmai praleido laiką! 

Paruošė Raminta Ivanauskaitė, nuotraukos Dominyko Masiulio  

Spalio 18d. 6a ir 6b klasės vyko į Truskavą su Krikščioniškųjų vertybių programa „Gyvenimas-Dievo dovana. Dėkokime ir džiaukimės“.

DOVANOK  KNYGĄ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKAI IR ATRASK BIBLIOTEKĄ IR SKAITYMĄ IŠ NAUJO...

...

„Didžiausias mano džiaugsmas bus, jei laikysitės Kristaus mokslo, kurį žodžiu ir raštu gausiai jums skelbiu“. Vysk. Kazimieras Paltarokas

Spalio 11d. 5c klasė vyko į Truskavą su Krikščioniškųjų vertybių programa. Truskavoje pajautėme tamsaus pasaulio privalumus.

Mūsų gimnazijos mokiniai jau ketvirtus metus iš eilės spalio 14-20 dienomis dalyvavo respublikiniame vokiečių kalbos projekte „Ö kaip vokiškai?“.

Vieną gražų rudens rytą visa 5D klasė susiruošė kelionei į Truskavą (vienuolyną).

Spalio 24 d. gimnazijoje vyko respublikinis menų festivalis „SODAUTO“, skirtas 28-ajam Kazimiero Paltaroko gimnazijos gimtadieniui.

2019 m. rugsėjo 20 dieną mes vykome į Truskavos rekolekcijų namus ir dalyvavome krikščioniškųjų vertybių dienoje.

Mūsų gimnazijosi 5 ir 6 klasių moksleiviai dalyvavo astronomijos pamokoje, kurioje susipažino su astronominiai reiškiniais,

Š.m. spalio 10 dieną mokykloje vyko netradicinė chemijos pamoka 8-10 klasėms „Sėkmingos klaidos – eksperimentai laboratorijoje“.

Spalio 9 d. gimnazijoje vyko trečių klasių mokinių draugiška viktorina „Blogai nuotaikai – Ne!”,

Šie mokslo metai daliai septintokų prasidėjo neįprastai – mobiliose grupėse. Nauji mokytojai, nauji klasės draugai, neįprasti darbai...

...

5-6 klasių mokiniai spalio 3 d. dalyvavo viktorinoje „Pasaulis ir Aš“ (projekto „Pasaulis ir Aš“, remiamo LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis, dalis). Projektą įgyvendina Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Projekto tikslas - pristatyti jaunimui Darnaus vystymosi tikslus; skatinti domėtis pasaulinėmis problemomis; skatinti mokinių bendravimą.

Istorijos mokytojos  

Sveikiname visus pirmokus (1a. kl. mokyt. D.Kepalienė, 1b kl. mokyt. O.Meškauskienė, 1c kl. mokyt. D.Pociuvienė), tapus bibliotekos skaitytojais ir linkime augti kartu su knyga.

Nuotraukos Živilės Čipienės

Matematikos mokytoja Birutė Masiokienė pasiūlė mums atlikti projektinį darbą apie 7m1 grupės tėvų profesijas. Pradėjome nuo komandų išsirinkimo, pasiskirstymo pareigomis. Antrąją dieną jau prasidėjo darbas. Informacijos surinkėjai klausinėjo grupės mokinių apie tėčių ir mamų profesijas. Kitomis dienomis informacijos tvarkytojai turėjo padaryti dažnių lenteles ir persiųsti jas diagramų sudarinėtojams. Atspausdinus statistinę sutvarkytą medžiagą, grupės dailininkai piešėjai papuošė ją savo piešiniais.

Mums labai patiko atlikti šį praktikos darbą, nes grupės mokiniai labiau pažinome vienas kitą, išmokome kai ko naujo, pavyzdžiui: sudarinėti lenteles bei diagramas kompiuteriu.

7m1 grupės mokiniai Benas Adomonis ir Erikas Zaura

Spalio 19 d. 5a klasės mokiniai dalyvavo Krikščioniškųjų vertybių ugdymo dienos veiklose. Padedami mokytojos s. Vitalijos 5a klasės mokiniai porose ir grupėse atliko įvairias užduotis, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, aiškinosi kaip auginti asmenybę. Užduotys skatino vaikus mąstyti, atrasti savitarpio pagalbos džiaugsmą, įtraukė į aktyvų klasės bendruomenės taisyklių - Manifesto, kūrimą, kuriame rašė, kokių dalykų atsižada ir ką pasižada. Šioje krikščioniškųjų vertybių dienoje 5a klasė mokėsi gyventi pagal krikščioniškąsias vertybes.

Klasės auklėtoja Alma

Paieška svetainėje

Projektas „Būk stiprus ir aktyvus“

Covid 19

Virtualios mokymosi aplinkos

 

Iškilus problemoms kreipkitės adresu:
 pagalba@paltaroko.panevezys.lm.lt

Patyčių dėžutė

Asmens duomenų apsauga

Gimnazijos pasiekimai

Telefonų numeriai

8 679 71332 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - psichologė
8-679 29109 - kompiuterinės techn. inžinierius
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Facebook

Svetainės senesnė versija

Meniu

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas