Mokesčio už mokslą tvarkos aprašas

Spausdinti

PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS MOKESČIO UŽ MOKSLĄ GIMNAZIJOJE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO ĮNAŠO UŽ MOKSLĄ

PRAŠYMAS DĖL ĮNAŠO UŽ MOKSLĄ SUMAŽINIMO