11.jpg

UNIFORMŲ TURGELIS

Birželio mėnesį ir visą vasarą veiks tradicinis dėvėtų uniformų turgelis. Jei norite parduoti dar tinkamą dėvėti uniformą (sarafaną, megztinį, švarką), atneškite į gimnaziją. Parduodama uniforma turi būti švari, nesuplyšusi ir pakabinta ant pakabos. Prie jos prisegta kaina bei parduodančio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, klasė. Taip pat laukiame ir tų, kurie išaugtas uniformas norite tiesiog padovanoti. Dėl uniformų kreiptis į gimnazijos budintįjį pirmame aukšte. 

Dėvėtų uniformų pirkimas, pardavimas, dovanojimas vyks visą vasarą. 

Pamokų laikas

PAGRINDINIS, VIDURINIS UGDYMAS

1.  8.15  –  9.00
2.  9.10  –  9.55
3. 10.05  –  10.50
Pietų pertrauka, patalpų dezinfekavimas
(10.50-11.20)
4. 11.20  -  12.05
Pietų pertrauka, patalpų dezinfekavimas
(12.05-12.35)
5. 12.35  –  13.20
Pietų pertrauka, patalpų dezinfekavimas
(13.20-13.35)
6. 13.35  –  14.20
7. 14.30  –  15.15
8. 15.20  –  16.05

PRADINIS UGDYMAS

1.  7.45 - 8.30
2.  8.40 - 9.25
3.  9.35 - 10.20
4. 10.30 - 11.15
5. 11.30 - 12.15
6. 12.30 - 13.15

Mėnesio darbo planas

Studijuok KTU PANEVĖŽYJE!

Aktualu

 


Panevėžio kolegija

 

Facebook

Pradinis ugdymas

Pradinių klasių pamokų laikas

Pamoka

Pamoka prasideda

Pamoka baigiasi

1

7.45

8.30

2

8.40

9.25

3

9.35

10.20

4

10.30

11.15

5

11.30

12.15

6

12.30

13.15


2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS  UGDYMO PLANAS

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas


ATMINTINĖ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS 

 1. Atmintinė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais Nr. V-1342 „Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinųjų sąlygų pakeitimo” (2020-05-29), ir Nr. 1487 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (2020-08-17), ir Nr. 1475 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų” (2020-06-16).
 2. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ugdymo organizavimas remiasi tokiai principais:
 • Išlaikomos pastovios grupės.
 • Vengiama kontaktų tarp klasių/grupių.
 • Užtikrinamas ugdymas esantiems namuose.
 • Siekiama saugiai naudotis daiktais ir įranga.
 • Mokytojai siekia išlaikyti 1,5–2 m atstumą su mokiniais ir kolegomis.
 • Darbuotojai vengia kontaktų su mokiniais ir kitais darbuotojais.
 1. Gimnazijoje 1-4 klasių ugdymo procesas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. organizuojamas tokiu būdu:

3.1. Į gimnaziją 1-4 klasių mokiniai įeina pro  įėjimą, esantį prie rūbinės. Svarbu būti užsidėjus apsauginę veido kaukę ir laikytis saugaus ne mažiau 1 metro atstumo nuo kitų mokinių ar darbuotojų. Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams, kurie dėl sveikatos būklės, esant gydytojų rekomendacijoms, negali jų dėvėti.
3.2. Asmenys, atlydintys mokinius į gimnaziją, privalo dėvėti kaukę. Pirmų klasių mokinius gali palydėti vienas lydintis asmuo iki rūbinės, 2-4 klasių mokinius vienas lydintis asmuo gali palydėti iki gimnazijos durų. Po pamokų vaikus pasitinkantys tėvai (globėjai, rūpintojai),  privalo jų laukti gimnazijos kieme ir dėvėti kaukę. Tėvai gimnazijos patalpose nesilanko.
3.3. Įėjus į gimnaziją būtina dezinfekuoti rankas nurodytoje vietoje esančiomis dezinfekavimo priemonėmis.
3.4. Pradinių klasių mokiniai skatinami laikytis asmens higienos taisyklių:

 • Dažnai plauti rankas (plauti ne trumpiau nei 20 sekundžių).
 • Kosint ir čiaudint užsidengti burną ir nosį sulenkta alkūne.
 • Po pertraukos ar kitų veiklų, sugrįžus iš bendro naudojimo erdvių (tualeto, kiemo, koridoriaus, valgyklos) į savo klasę, būtina dezinfekuoti rankas priemonėmis, esančiomis klasės patalpose.

3.5. Mokiniai pamokų metu gali būti tik jų klasei skirtose zonose.
3.6. Kabinetuose mokiniai sėdi nuolatinėse vietose, suolai nukreipti į priekį.
3.7. Mokiniams visos pamokos vyksta viename paskirtame kabinete (mokiniai nevaikšto iš vieno kabineto į kitą, išskyrus anglų kalbos pamokas (vienas klasės pogrupis mokosi anglų kalbos kabinete) ir šokio pamokas – šokių salėje).
3.8. Fizinio ugdymo pamokas rekomenduojama organizuoti ne patalpose (pvz.,  mokiniai kartu su mokytoja vaikšto lauke).
3.9. Per pertraukas ribojamas mokinių judėjimas gimnazijoje ir kieme. Pertraukų metu mokiniai privalo dėvėti kaukę. Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams, kurie dėl sveikatos būklės, esant gydytojų rekomendacijoms, negali jų dėvėti.
3.10. Pamokų ir pertraukų metu svarbu laikytis saugaus ne mažiau 1 metro atstumo vieniems nuo kitų. Koridoriais judama pagal rodykles ant grindų, išlaikant saugų atstumą.
3.11. Neformaliojo švietimo (būrelių) veikla organizuojama tam tikrose nurodytose patalpose, laikantis higienos taisyklių.
3.12. Švietimo pagalba: specialiojo pedagogo, logopedo pratybos, psichologo, socialinio pedagogo konsultacijos teikiamos individualiai arba vienu metu tik su tos pačios klasės mokiniais. Esant būtinybei galima organizuoti pratybas ar teikti konsultacijas nuotoliniu būdu.
3.13. Tualetais galima naudotis tuose aukštuose, kuriuose yra mokinio klasė.
3.14. Maitinimo organizavimas: klasėse (maistas, atsinešamas iš namų, pateikiamas maisto dėžutėse, valgoma klasėse), valgykloje (atskiriamas klasių maitinimas, paskirtos mokinių sėdėjimo vietos).
3.15. Pamokose mokiniai dėvi uniformą. Viršutinius drabužius rekomenduojama dažnai skalbti.
3.16. Mokiniai, kurie nesilaiko tvarkos, užtikrinančios sveiką ir saugią aplinką gimnazijoje (kaukių dėvėjimas, rankų dezinfekavimas, saugaus atstumo laikymasis, kito asmens daiktų nelietimas, buvimas tik savo klasėje ir t. t.) iš karto vyksta į namus, iškvietus mokinio tėvus.
3.17. Esant menkiausiai rizikai rekomenduojama likti namuose (jei pasireiškia peršalimo simptomai, buvo galimas kontaktas su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu ar kt.). Apie tai tą pačią dieną tėvai privalo pranešti klasės mokytojai.
3.18. Pasireiškus COVID-19 simptomams (kosėjimas, temperatūra, skonio ir uoslės pojūčių praradimas) griežtai nevykti į gimnaziją. Apie tai tą pačią dieną tėvai privalo pranešti klasės mokytojai.3.19. Draudžiama į gimnaziją atvykti mokiniams, jų tėvams, kuriems yra privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu. Apie tai  tėvai privalo pranešti klasės mokytojai.

ATMINTINĖ 1-4 KL. MOKINIAMS IR TĖVAMS 

Paieška svetainėje

Gimnazija mūsų rankose

Projektas „Būk sveikas ir aktyvus"

Projektas „Būk stiprus ir aktyvus“

Covid 19 prevencija

Virtualios mokymosi aplinkos

 

Iškilus problemoms kreipkitės adresu:
 pagalba@paltaroko.panevezys.lm.lt

Patyčių dėžutė

Asmens duomenų apsauga

Gimnazijos pasiekimai

Telefonų numeriai

8 679 71332 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - psichologė
8-679 29109 - kompiuterinės techn. inžinierius
8 672 58262 - administratorius, budėtojas

Meniu

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas