Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Bibliotekai suteiktas pirmojo direktoriaus, kunigo, monsinjoro Jono Juodelio vardas.

Administratorius