Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Išvyka į Baltriškių Tiberiados bendruomenės vienuolyną

Gimnazijos IIIgc ir IIIgd  klasės dalyvavo rekolekcijose. Krikščioniškųjų vertybių ugdymo dieną praleido Baltriškių Tiberiados bendruomenės vienuolyne.

Nuotraukos Stasio Skrebio 

Vaikų Velykėlės

Per Atvelykį, balandžio 23d. Kristaus Karaliaus katedroje po šv. Mišių šventėme vaikų Velykėles. Jų metu buvo išrinkti patys gražiausi margučiai, juos ridenome bei žaidėme judriuosius žaidimus, kuriuos organizavo ir pravedė gimnazijos jaunimas bei katedriečiai. Nors oras buvo žvarbus, džiugu, kad gimnazijos kapeliono kunigo Tomo organizuota šventė sušildė vaikų širdeles, suteikė jiems gerų emocijų ir džiaugsmo.

Tikybos mokytoja J.Šadauskienė 

Iš Lietuvos katalikiškų mokyklų sporto žaidynės „MAGIS” sugrįžus

Vilniaus jėzuitų gimnazija surengė Lietuvos katalikiškų mokyklų sporto žaidynės „MAGIS“, į kurias pirmą kartą vyko Kazimiero Paltaroko gimnazijos rinktinė komanda. Žaidynės vyko birželio 5-7 d. Guopstų kaime. Šešių gimnazijų komandos varžėsi futbolo, tinklinio, krepšinio, šachmatų, bočia ir kroso rungtyse. 

Žaidynėse pirmąją vietą laimėjo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos komanda.

Žaidynėse „Magis“ nesiorientuojama į sporto mokyklų auklėtinius ir aukštąjį sportinį meistriškumą, bet skatinamas visapusiškas asmenybės tobulėjimas, todėl visos komandos turėjo dalyvauti visose rungtyse. Pagarba varžovui ir garbingas žaidimas yra šių žaidynių esminiai principai. 

Be sportinių rungčių dalyviams buvo pasiūlyta ir pramoginių užsiėmimų, kurių metu buvo skatinamas bendravimas tarp komandų ir pažinčių rato plėtimas. Šias veiklas organizavo ir visapusiškai renginyje talkino VJG mokinių parlamento savanoriai.

Mūsų gimnazijos komanda, kurios pagrindą sudarė 8-III gimn. klasių moksleiviai, liko patenkinti dalyvavimu renginyje, pasisėmė daug patirties, dvasiškai ir fiziškai sutvirtėjo.

Moksleiviai dar ilgai nepamirš patirtų įspūdžių ir su viltimi lauks kitų žaidynių, kurias kitais metais organizuos Alytaus šv. Benedikto gimnazija.

Parengė komandos vadovai – kūno kultūros mokytojai Kęstutis Meliūkštis ir Vasilijus Semčišinas

Didysis ketvirtadienis

Kai kuriose šalyse Didysis ketvirtadienis dar kitaip yra žinomas „Maundy Thursday“ vardu. Žodis „maundy“ yra kilęs iš lotyniško žodžio „mandatum“ (įsakymas). /.../ „Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte; kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“ (Jn 13,34)). Tokiais žodžiais Jėzus kreipėsi į savo mokinius per Paskutinę vakarienę, prieš tai numazgojęs jiems kojas.(www.vydija.lt)

Nuotraukos Stasio Skrebio  

Išvyka į Kretingos pranciškonų gimnaziją

Gimnazijos mokytojai mokslo metus užbaigė išvyka į Kretingos pranciškonų gimnaziją, kurioje dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Mokytojo, klasės auklėtojo vaidmuo krikščioniškųjų vertybių ugdymo procese“.

Nuotraukos Stasio Skrebio 

Kryžiaus kelias

Gimnazijos mokytojai ėjo Kryžiaus kelią.

Nuotraukos Stasio Skrebio 

Maldos pusryčiai

Gimnazijos choras (vad. Jecinta Garbaliauskienė) dalyvavo tradiciniuose Panevėžio miesto mero Ryčio Račkausko surengtuose Maldos pusryčiuose.

Nuotraukos Stasio Skrebio 

Kryžiaus kelias mokiniams Kristaus Karaliaus katedroje

Gavėnios laikotarpiu, tikybos pamokų metu, tikybos mokytojai kartu su mokiniais ėjo Kryžiaus kelią. Kryžiaus keliu mes apmąstėme Jėzaus gyvenimą, Jo kančią ir mirtį - tam, kad savo krikščionišką gyvenimą gyventume geriau. Meldėmės už savo bendruomenę, šeimas, savo paklydimus. Kryžiaus kelio tikslas - padėti mums tapti geresniais žmonėmis, kad gebėtume pagelbėti, atiduoti save kitiems, kaip kad save ant kryžiaus atidavė Jėzus.

Tikybos mokytoja J.Šadauskienė 

Sakralinės muzikos festivalyje

Gimnazijos choras gegužės 27-28 dienomis dalyvavo sakralinės muzikos festivalyje „Laudate Dominum - 2017“ Koncertai vyko Nidos ir Juodkrantės bažnyčiose. Choristai iš įvairių Lietuvos miestų šlovino Viešpatį giesmėmis mišiose, koncertavo, atlikdami chorinę pasaulietinę muziką. Tai buvo graži jaunimo draugystės šventė, vienijanti maldą, muziką, ryšius tarp įvairių mokyklų ir bendruomenių. Džiaugėmės jūra ir nuostabia Neringos gamta.

Choro vadovės: Jecinta Garbaliauskienė, Zita Pilkauskienė  

Piligrimystė „Gailestingumo keliu"

Kovo 24 d. IIa ir IId klasės vyko į piligrimystę „Gailestingumo keliu" Vilniuje. Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyne susipažinome su stebuklingu laikomo Gailestingojo Jėzaus paveikslo istorija ir reikšme, vėliau prisilietėme prie svarbią istorinę ir religinę reikšmę turinčių vietų ir asmenybių: Aušros Vartų, Trijų ortodoksų kankinių, šv. Juozapato Kuncevičiaus, šv. Andriejaus Bobolos, šv. Kazimiero relikvijų. Šv. Mišias šventėme Gailestingumo šventovėje, aplankėme šv. Faustinos namelį ir grožėjomės Vilnelės slėniu Pūčkorių atodangoje. Dėkoju klasių auklėtojoms Vidai Gaušienei ir Nijolei Cimbalienei bei prie mūsų piligrimystės prisijungusiai Megei. 

Tikybos mokytoja V. Fedaravičiūtė 

24 valandos Viešpačiui


„Leiskite mažutėliams ir nedrauskite jiems ateiti pas mane“ Mt 19, 14

Kovo 24-25 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“. Mes, pirmokai, penktokai bei devintokai, atsiliepėme į šią iniciatyvą ir atėjome prie Švenčiausiojo Sakramento, kuriame Jėzus pasiliko kaip mus maitinanti ir palaikanti Duona (pagal Jn 6, 35).

Nuolankumo gestu, nusilenkimu, pradėjome garbinimo kelionę Švč. Sakramento papėdėje.

Kun. Algirdas Dauknys atskleidė Eucharistinės adoracijos svarbą. Skatino tikėjimu, viltimi ir meile glaustis prie Viešpaties.

Mūsų garbinime atsikartojo asmeninės maldos žodžiai  su tyla. Dėkojome už gavėnios laiką, už laiką praleistą kartu su šeima, už buvimą. Adoracijos pabaigoje sugiedojome giesmelę “Aš pasitikiu Viešpačiu…”.

Ačiū mokytojoms Daivai Žukauskienei, Gitanai Garlienei už bendrystę bei pagalbą buriant vaikus šlovinimui.

Ypatingai dėkinga 1a, 1b, 5b, Ia gimn. kl. mokiniams, kurie atvira širdimi, dėmesingumu, pagarbia laikysena priėmė Eucharistinį Jėzaus slėpinį.

Mokytoja Alma Oksienė

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional