Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Lietuvos jaunimo dienos „Tiesa padarys jus laisvus“

Kovo mėnesį tikybos pamokų metu Panevėžio jaunimo centro darbuotojai dalinosi džiugia žinia apie jaunimo dienas, kurios yra didžiausia tikėjimo šventė jaunam žmogui. VIII –tą kartą vyksiančios Lietuvos jaunimo dienos „Tiesa padarys jus laisvus“ sukvies tikintį ir ieškantį jaunimą iš visos Lietuvos susiburti Vilniuje paskutinį birželio savaitgalį ir kartu ieškoti tiesos, laisvės, atsakymų į įvairius klausimus, bei švęsti, džiaugtis ir visu tuo dalintis!

Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio jaunimo centro darbuotojams Robertai, Monikai ir Ugniui už dalinimąsi, kvietimą ir bendrystę.

Gimnazijos jaunime, jei mėgsti nuotykius, tai Lietuvos Jaunimo dienos-didelio nuotykio pradžia. Tai galimybė liudyti tikėjimo džiaugsmą, sutikti bendraamžius, sutikti save, išgyventi bendrystę su šalia esančiu. Leiskis ieškoti nuotykių!

Visus jaunos širdies mokinius kviečiame burtis ir vykti drauge  į jaunimo dienas Vilniuje!
 Registruoja  tikybos mokytojos.

Tikybos mokytoja J. Šadauskienė 

Mokytojų Gavėnios rekolekcijos Šiauliuose

Kovo 17-18 dienomis grupelė mokytojų dalyvavo Gavėnios rekolekcijose Šiauliuose, kurias vedė  jėzuitas, Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius t. Stasys Kazėnas SJ. Rekolekcijas pradėjome Kryžiaus kelio apmąstymu ir šv. Mišiomis šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Po vakarienės žiūrėjome filmą „Aš prieš tave“. Vakaro programą užbaigėme Adoracija bei asmeniniu palaiminimu su Švč. Sakramentu. Rytą pradėjome asmenine malda bei pusryčiais tyloje. Kun. Stasys vedė mokymus apie Susitaikinimo sakramentą. Rekolekcijų kulminacija – šv. Mišios, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po šv. Mišių buvo gera visiems kartu pietauti ir vaišintis skaniu obuolių pyragu. Vyskupui išvykus, turėjome dar vieną mokymą, rekolekcijų aptarimą ir pasidalinimą apie išgyventas maldos patirtis. Atsisveikinę keliavome į Kryžių kalną. Drauge meldėmės Rožinio maldą už rekolekcijų vedėją bei mūsų gimnazijos bendruomenę. 

Dėkojame kapelionui kun. Tomui už rekolekcijų organizavimą ir buvimą drauge.

Tikybos mokytoja J. Šadauskienė  

Krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena Vilniuje. IIgb, IIgc klasės

Kovo 10 d. organizuota krikščioniškųjų vertybių ugdymo diena Gailestingumo keliu Vilniuje IIb ir IIc gimnazijos klasių mokiniams. Piligriminio žygio metu aplankytos vietos glaudžiai susijusios su Dievo Gailestingumo apreiškimo istorija: Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolynas, Aušros Vartai, Dievo Gailestingumo šventovė, Vilniaus Arkikatedra Bazilika, šv. Faustinos namelis. Dėkojame tikybos mokytojai Vitalijai Fedaravičiūtei už šią organizuotą piligriminę kelionę.

Klasės auklėtojos Jurgita Šadauskienė ir Eglė Narkevičienė 

Diena su šv.Kazimieru

Kovo 4 d. dalis mūsų gimnazijos jaunimo dalyvavo Panevėžio vyskupijos jaunimo dienoje kartu su šv. Kazimieru. Ją pradėjo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje kunigas E. Murauskas  iš Šiluvos, kuris pasidalino su jaunimu, kas yra šventumas ir kaip jo siekti. Visi kartu klausėmės, kaip Vievio parapijos jaunimas šlovina Viešpatį. Šventėme šv. Mišias, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Po jų, jaunimas kartu su Panevėžio bendruomene Laisvės aikštėje klausėsi ansamblio „Raskila“ ir vaišinosi „šv. Kazimiero“ sriuba bei gardžia koše. Tuomet išsiskirstę į grupeles, jaunimas turėjo įvairias veiklas kūrybinėse dirbtuvėse. Taip pat vyko protmūšis apie šv. Kazimierą, kuris yra ne tik Lietuvos, bet ir jaunimo globėjas. Šią dieną užbaigė apdovanojimai ir spektaklis Juozo Miltinio dramos teatre „Karvelėli, mėlynasai“.

Tikybos mokytojos J. Šadauskienė ir A. Oksienė

Adventiniame vakare kartu su tėveliais

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai organizavo Adventinį vakarą tėveliams.

Nuotraukos Stasio Skrebio 

Advento meninis rytmetys pradinių klasių moksleiviams

Pradinių klasių moksleiviai dalyvavo Advento meniniame rytmetyje.

Nuotraukos Stasio Skrebio

Betliejaus taikos ugnies dalijimo akcija

Betliejaus šviesa skverbiasi per naktį… Trys žvaigždės- Dieviškąją Trejybę taip pat ir skautų šūkį- tarnausime Dievui, Tėvynei, Artimui. Du sukryžiuoti skersiniai- Kristaus kryžių, ėdžias, kuriose kaip Pasaulio šviesa, gimė kūdikėlis Jėzus. Skirtingos jų spalvos - šviesi ir tamsi primena, kad pasaulyje gyvena skirting rasių, tautų, odos spalvos žmonės, su skirtingais įsitikinimais. Bet visi tiesia rankas, linkėdami santarvės ir taikos. 

Gruodžio 19 d. gimnazijoje vyko Betliejaus taikos ugnies akcija, kurią organizavo gimnazijos skautai ir pasidalino pasauline akcija. Kiekvienais metais Austrijoje skautas, šiais metais Melanie Walterer, keliauja į Jėzaus gimimo grotą Betliejuje, kur šiais 2016-11-20 pridegė žvakę nuo žvakės liepsnos. Ugnis skleidžiama šalyje, vėliau gabenama įvairiu transportu per pasaulį. Į Lietuvą ugnis buvo atgabenama 2016-12-15 iš Lenkijos. Kiekviena klasė gavo dovanų Betliejaus Taikos ugnies žvakę, kurią  mokiniai uždegę akcijos metu parnešė į klases.

Socialinė pedagogė Inga Bučiūnienė, nuotraukos Jurgitos Šadauskienės  

 

Atraskime Jį bendrystè...

Šis kvietimas nuskambėjo ne tik mokytojams, bet ir visiems gimnazijoje dirbantiems. Kaip ir kiekvienais metais Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė buvo kviečiama stabtelėti valandėlei ir paklausti savęs ar ilgesingai ir su džiaugsmu laukiu Jėzaus Kristaus gimimo šventės. Kapeliono padrąsinti kryžiaus ženklu ir malda stabtelėjome kasdienybėje. Gyvųjų akmenų bendruomenės nariai kvietė mus įsijungti giesme, klausytis liudijimų, o svarbiausia, meldėsi už mus ir mūsų širdžių prašymus.

„Žmogus gyvas ne vien Dievo žodžiu, bet ir duona“ – paraginta bendruomenė nuskubėjo į valgyklą, kur laukė visų Kalėdinis vaišių stalas. Direktorės pasveikinti gavome pasiryžimą, kurį turėsime per ateinančius metus įgyvendinti.

Atraskime Jį bendrystè... Dievas tapo Žmogumi, tam, kad apsireikštų mums, todėl tik per bendrystę mes galime jį atpažinti ir pamilti.

Direktoriaus pavaduotojas sielovadai Andrius Meškauskas, nuotraukos Stasio Skrebio

Uždekime paskutinę Advento žvakutę

Pradinių klasių mokiniai džiaugsmingai sutinka Šv. Kalėdas. Gruodžio 22 d. vyko rytmetys „Uždekime paskutinę Advento žvakutę“. Su artėjančiomis šventėmis sveikino gimnazijos direktorė, Mokinių parlamentas.

Šventinę nuotaiką kūrė Jaunučių bažnytinio giedojimo būrelis (mokytoja Gitana Garlienė), Jaunučių muzikavimo būrelis (mokytoja Edita Dilienė), Teatro studija (mokytoja Alina Bardauskienė), Šokių būrelis (mokytoja Gražina Bataitienė).

Mokytoja Danguolė Kepalienė, nuotraukos Ainos Cimermonienės 

Seminaras- rekolekcijos „Prisiglausk mano pavėsy (Ps 35,8)”

Gruodžio 11-12 dienomis grupelė mokytojų dalyvavo seminare - rekolekcijose „Prisiglausk mano pavėsy (Ps 35,8)” Saldutiškyje, kurių organizatorius ir lektorius- gimnazijos kapelionas Tomas Paliukėnas.

Seminaro - rekolekcijų metu aplankėme Ežerų žvejybos muziejų Mindūnuose, kuriame pamatėme įvairius žvejybos įrankius, kuriais žvejojo Rytų Lietuvos žmonės 19 a. pabaigoje. Susipažinome su archaine žvejyba bei sužinojome, kaip šis verslas kito. Taip pat apžiūrėjome Antano Truskausko medžioklės eksponatus.

231 laipteliu kopėme į Labanoro regioninio parko bokštą, kad pamatytume kraštovaizdžio įvairovę ir  susipažintume su šio regioninio parko vertybėmis - Lakajų ežerynu ir senąją Labanoro giria.

Aplankėme Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kuri buvo pastatyta XVIII amžiuje ir buvo viena vertingiausių architektūriniu ir istoriniu požiūriu medinių bažnyčių Lietuvoje. Čia buvo net 17 dailės paminklų. 2009-aisiais metais Šventų Kalėdų išvakarėse, naktį iš gruodžio 21-osios į 22-ąją, Labanoro bažnyčia – unikalus sakralinio kultūrinio paveldo paminklas – supleškėjo iki pamatų. Džiugu tai, kad bažnyčia buvo atstatyta!

Rekolekcijų metu patyrėme ne tik bendrystę bendroje maldoje, Šv. Mišių aukoje, bet ir išbandydami savo jėgas komandiniame žaidime, įveikiant įvairiausias užduotis. Džiaugėmės, kad nugalėjo draugystė ir bendrystė- buvimas kartu.

Dėkojame gimnazijos kapelionui Tomui už sutektą galimybę praplėsti savo akiratį, išgyventi bendrystę ne tik vienas su kitu, bet ir su Dievu, kuris yra viso gyvenimo centras.

Tikybos mokytoja J. Šadauskienė, nuotraukos A. Bijanskienės 

Stebuklo belaukiant...

Adventas, tai laukimo metas, kurį sudaro keturios savaitės iki Jėzaus Kristaus gimimo šventės.  Kiekvienas krikščionis yra kviečiamas su viltimi ir santūrumu laukti šios džiugiosios šventės. Daugeliui gali kilti klausimas, kam reikalingas šis laikotarpis, kuo jis yra svarbus?

Sustojimo laikas. Kiekvienas iš mūsų nejučia įsitraukiame į kasdienius rūpesčius ir juose paskęstame. Susikoncentruojame ties antraeiliais dalykais, t. y. mokslais, darbu, rūpesčiais, dovanomis ir kitais dalykais. Nebeturime laiko pažvelgti į tai, kas mūsų gyvenimuose yra be galo svarbu. Advento laikas ir yra reikalingas, kad galėtume iš naujo duoti įvairius pasiryžimus, iš naujo pažvelgti tikėjimo ir meilės žvilgsniu į savo šeimą, padarydami ką nors gera vieni kitiems, į savo draugus, bendradarbius, kaimynus, giminaičius.

Vienybės ir atsiprašymo metas. Advento metu esate kviečiami įsigyti kalėdaičius. Tai nėra Kristaus Kūno pakaitalas, bet duona, kuri kiekvieną šeimos narį kviečia į vienybę, atsiprašymą ir meilę. Jėzus su apaštalais eidavo pas nusidėjėlius ir drauge valgydavo. Tai nuolankumo bei troškimo ženklas, kad kiekvienas žmogus patirtų Dievo meilę ir įtikėtų Gerąją Naujieną. Laužydami kalėdaitį išgyvename bendrystės laiką, kuomet turime vienas į kitą žiūrėti meilės žvilgsniu. Aišku, tą išgyventi būna dažnai sunku, jeigu neatsiprašome ir nesusitaikome su Dievu!

Amžinojo gyvenimo viltis. Laukdami Kūdikėlio Jėzaus gimimo bei švęsdami Jo atėjimą į žemę, mes turime niekada neužmirti ir Jo antrojo atėjimo momento. Luko Evangelija sako: Žmogaus Sūnus ateis debesyse su didžia galybe ir garbe“(Lk 21, 28) ir mes nežinome nei dienos nei valandos kada tai įvyks. Jėzus gimsta dėl mūsų, dėl mūsų išganymo, kad pripildytų mūsų gyvenimus įvairiomis dovanomis, svarbiausia tikėjimo dovana, kurios itin reikės Jo antrojo atėjimo metu.

Prasmingo Advento!

Jūsų kapelionas Tomas

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional