Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Tėvelių dėmesiui

Nuo 2011 m. dalyvaujant patyčių prevencijos programoje Olweus, gimnazijai suteiktas 2014-2016 m. Olweus mokyklos vardas. Gimnazija ir toliau įgyvendina šią patyčių prevencijos programą. Lapkričio 12-21 d. gimnazijoje vyks kasmetinė Olweus mokinių apklausa (elektroninė). Apklausa anoniminė, skirta 3-8 ir I-II gimnazijos klasių mokiniams.

Parengė Edita Dilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Olweus programos koordinatorė gimnazijoje

Misija Sibiras 2014

Lapkričio 5 d. gimnazijoje lankėsi projekto „Misija Sibiras 2014" dalyvis Lukas Červonikovas. Svečias papasakojo apie tai, kad į Sibiro gilumą vykti paskatino noras pagerbti žuvusius tremtinius - atiduoti nors mažą dalelę amžinosios skolos. Misijos dalyviai sutvarkė 9 tautiečių laidojimo vietas, pastatė kryžius, susitiko su ten dar gyvenančiais lietuviais. „Būtina puoselėti istorinę atmintį, patriotiškumą, skatinti kartų dialogą, tarpusavio supratimą..."- atsisveikindamas kalbėjo svečias.    

Mokytoja Audronė Gudynienė, nuotraukos Stasio Skrebio 

Akcija „Konstitucija gyvai"

Spalio 25-ąją Lietuvoje minima Konstitucijos diena. 1992m. spalio 25 d. Lietuvos piliečiai referendume priėmė dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Gimnazijos pradinių klasių mokiniai kasmet prisideda prie pilietinės akcijos „Konstitucija gyvai“, skirtos Konstitucijos dienai. Pradinukai ant mažų delniukų užrašė teiginius, apibrėžiančius laisves, teises, pareigas ir kitas vertybines nuostatas. Visi draugiškai susikibę už rankų garsiai skaitė parašytus teiginius, o svarbiausia, kad pasižadėjo gerai mokytis.

Mokytojos Vitalija Babrauskieneė ir Sonata Marcinkevičienė 

Minint vyskupo Kazimiero Paltaroko gimtadienį

 

Spalio 22 dieną gimnazijos pradinių klasių mokiniai paminėjo vyskupo Kazimiero Paltaroko gimtadienį. Plevenant žvakių liepsnelėms prisiminėme vyskupo gyvenimą, jo pamokymus vaikams. Savo prisiminimais apie vyskupą, mokytoją ir globėją, pasidalino kun. Bronius Antanaitis. Didžiuojamės, kad esame paltarokiečiai ir savo darbeliais pasižadėjome pateisinti šį garbingą vardą.

Mokyt.Rita Ratkevičiūtė ir Daiva Žukauskienė 

Edukacinė programa „Panevėžio teisminė istorija“

Spalio 17 d. Ic klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoja Rima Kemzūriene dalyvavo edukacinėje programoje „Panevėžio teisminė istorija“. Mūsų išvyka prasidėjo kapinėse, esančiose šalia stačiatikių bažnyčios. Jose palaidotas pirmasis Panevėžio teisėjas, įkūręs miesto apylinkės teismą, Pranas Dauguvietis. Iš gidės pasakojimų sužinojome daug įdomių faktų apie šią asmenybę. Taip pat pabuvojome šalia pirmojo Panevėžio apygardos teismo pastato, kuriame dabar įsikūrusi dailės galerija. Kraštotyros muziejuje aplankėme parodą „10 Lietuvos objektų, kurie įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą“. Nuėję prie Panevėžio apygardos administracinio teismo, išgirdome atstovės trumpą pasakojimą apie šį teisminės valdžios organą. Taip pat aplankėme seniausią Panevėžio miesto pastatą, kuriam šiemet sukanka 400 metų. Sužinojome, jog seniau jis buvo skirtas Upytės pavieto teismo archyvui saugoti. Užėję vidun, apžiūrėjome bajorų laikus menančias ekspozicijas. Paskutinė išvykos stotelė buvo Panevėžio apygardos teismas. Ten pabendravome su apylinkės teismo pirmininke bei teisėju. Taip pat mums buvo įteiktos atminimo dovanėlės. Po šios programos, grįžome į namus pilni įspūdžių ir naujų žinių.

Parengė Ic klasės mokinė Miglė Palujanskaitė

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional