Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Vyskupo K.Paltaroko gimtadienio minėjimas

Vyskupo K.Paltaroko gimtadienio minėjimas „Tikroji meilė reiškiasi darbais...“ (Vysk.K.Paltarokas).

Spalio 22-ąją gimnazijoje įvyko konferencija „Iš Panevėžio praeities: Vyskupas Kazimieras Paltarokas ir jo epocha“, skirta vyskupo Kazimiero Paltaroko 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Dalyvavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, vyskupijos kancleris Saulius Černiauskas, generalinis vikaras Eugenijus Styra, Kristaus Karaliaus katedros  rektorius Eugenijus Troickis, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas, kun. dr. Gediminas Jankūnas, mons. Juozapas Antanavičius, kanauninkas Bronius Antanaitis ir kiti dvasininkai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Rasa Juchnevičienė ir Povilas Urbšys, Kazimiero Paltaroko gimnazijos vadovai, kapelionas Tomas Paliukėnas, mokytojai, IV-ųjų klasių gimnazistai, Panevėžio miesto gyventojai.

Konferenciją vedė Kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas ir kun. dr.Gediminas Jankūnas. Kazimiero Paltaroko gimnazistai skaitė vyskupo Kazimiero Paltaroko mintis iš ganytojiškų laiškų, dainavo gimnazijos choras. Konferencijos dalyvius pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Seimo nariai.

Lietuvos istorijos instituto dr. Algimantas Kasparavičius skaitė pranešimą ,,Lietuva Šventojo Sosto politikoje po Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo ir Konkordato sudarymo“, dr. Regina Laukaitytė kalbėjo tema „Vyskupijos centro formavimasis Panevėžyje 1926-1940m.“ Apie Panevėžio vyskupijos raidą  pokarinės sovietizacijos sąlygomis  (1945-1955m.) supažindino doc. dr. Arūnas Streikus iš Vilniaus Universiteto, Lietuvos katalikų mokslų akademijos. Pranešimą tema „Vyskupas Kazimieras Paltarokas sovietų saugumo akiratyje“ skaitė dr. Darius Juodis (Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centras). Apie biblioteką po Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros skliautais kalbėjo Panevėžio kraštotyros muziejaus vyr. muziejininkė Emilija Juškienė. Istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas kalbėjo apie vyskupo K. Paltaroko rūpestį vaikų ir jaunimo auklėjimu ir švietimu, o Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė - apie vyskupo palikimą ir atminties ženklus.

Kristaus Karaliaus katedroje buvo aukojamos šv. Mišios. Po Šv. Mišių dvasininkai ir kiti konferencijos dalyviai nuėjo pasimelsti ir nusilenkti į  katedros kriptą, kur palaidotas vyskupas Kazimieras Paltarokas.

Regina Stumbrienė, nuotraukos Stasio Skrebio 

Kazimierui Paltarokui - 140

Spalio 22 dieną šventėme vyskupo Kazimiero Paltaroko 140-ąjį gimtadienį. Ta proga gimnazijos II-kai nusprendėme padaryti plakatus „Vyskupo Kazimiero Paltaroko gyvenimas“. Rinkome informaciją, nuotraukas, darėme plakatus visomis mūsų gimnazijoje mokomomis užsienio kalbomis: anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių. Mums padėjo visų užsienio kalbų mokytojos ir dailės mokytoja A.Bijanskienė.

Parengė IId klasės mokinė I. Pilkauskaitė

Kviečiame į virtualią parodą iškiliai Panevėžio krašto asmenybei – vyskupui Kazimierui Paltarokui

Parengta virtuali paroda iškiliai Panevėžio krašto asmenybei – vyskupui Kazimierui Paltarokui.

G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje I a. ekspozicijų erdvėse veikia stacionari leidinių, fotografijų ir dokumentų paroda „Pirmajam Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui 140“ (veiks iki 2016 m. kovo 31 d.).

Maloniai kviečiame aplankyti.

Konstitucija gyvai

Spalio 19d. per ilgąją pertrauką, trys dešimtos klasės ( IIga, IIgb, IIgc ) dalyvavo akcijoje „Konstitucija gyvai“. Šios akcijos tikslas buvo skatinti mokinių dalyvavimą bendruomenės gyvenime, formuojant pilietines vertybes ir nuostatas. Jos metu mes sužinojome daugiau apie Konstituciją,  ypač II skirsnį, kuris apibrėžia teises, laisves, žmogaus santykį su valstybe.

Akciją organizavo istorijos mokytojos Alma Kazlauskienė, Irena Norkūnaitė, akimirkas įamžino fotografijos mokytojas Stasys Skrebys.

Karolina Zavadskytė IIga

Atvira pamoka vysk. K. Paltarokui atminti

Spalio 20 dieną 8c klasėje vyko atvira integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka ,,Vysk. K. Paltaroko dvasinis paveldas: viešosios kalbos pratybos“. Ją vedė mokytojos metodininkės Rima Kemzūrienė ir Irena Savickienė. Aštuntokų paruošti pranešimai apie vyskupo ganytojišką veiklą, dvasinį paveldą, apie jo idėjų aktualumą  šiandien sudomino ne vieną klausytoją. Mokinių surinkta ir susisteminta medžiaga, paruoštos skaidrės padės geriau pažinti žmogaus, kurio vardu pavadintoje mokykloje mokomės ir dirbame, gyvenimą ir darbus.

Lietuvių k. mokytoja Irena Savickienė

Minima vyskupo K. Paltaroko gimimo diena

Kazimiero Paltaroko gimnazijos pradinių klasių mokiniai kiekvienais metais katedros kriptoje pamini vyskupo K. Paltaroko gimimo dieną. Susipažįstame su pirmojo Panevėžio vyskupo asmenybe, jo gyvenimu. Kiekvienam mažajam paltarokiečiui svarbūs jo pamokymai, kurių stengiamės laikytis, kad taptume šviesos vaikais.  

Pradinių klasių auklėtoja Rita Ratkevičiūtė

Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojasNaudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 © Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional