Company Logo

O, Dieve, Tavęs mes ieškojome ryto aušroj. O, Dieve, Tavęs mes ieškojome nakty tamsioj. Žvaigždėtam danguje, mėnulio pilnaty, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom už jūrų plačių. O, Dieve, Tavęs mes ieškojom viršūnėj kalnų. Visur ieškojom mes vienintelio Tavęs, tik nesupratome, kad Tu šalia esi. O, Dieve, Tave mes atradome savo darbuos. O, Dieve, Tave mes atradom gyvybės daiguos. Atradome Tave vėl savo širdyse. Nereikia eit toli, kai Tu šalia esi.


Pamokų laikas

1 8.00–8.45
2 8.55–9.40
3 9.50–10.35
4 10.55–11.40
5 12.00–12.45
6 13.00–13.45
7 13.55–14.40
8 14.50–15.35

Sausio 13-osios atmintis gyva

Istoriją sudaro šimtmečiai ir šimtmečių vertos dienos. Prie tokių įvykių drąsiai galime priskirti Sausio 13–osios įvykius. Vis labiau tolsta toji diena ir išgyvenimai, kuriuos buvo lemta patirti kelių kartų žmonėms. Lietuvoje gimė karta, kuri apie šiuos įvykius žino tik iš mokyklinių vadovėlių ar mačiusių šiuos herojiškus įvykius žmonių pasakojimų.

Tarp suaugusiųjų, dieną ir naktį budėjusių prie Parlamento ir kitose vietose, visą laiką šmirinėjo vaikai. Šiandien tie berniukai ir mergaitės, tuomet kažką veikiantys ant nutrypto, purvino grindinio, jau subrendę žmonės. Vaikystė, susijusi su rūsčiais sausio 13–osios atsiminimais, neleidžia jiems ir mums užmiršti, kad visi esame Nepriklausomos Lietuvos piliečiai, atsakingi už tautos ateitį.

1991 metų sausio 11 d. sovietų armija pradėjo atvirą terorą prieš Nepriklausomą Lietuvą. Žmonės žinojo, kad prie Parlamento, televizijos bokšto, kitų svarbių objektų jie gina savo ir savo vaikų laisvę ir ateitį. Žmonės greitai atsiliepė į savosios valdžios kvietimą ginti Lietuvos Nepriklausomybės objektus, pirmiausia televizijos bokštą ir Parlamentą. Manyta, kad minios žmonių, apsupusios minėtus objektus, galbūt privers kariuomenę atsisakyti pulti. Budėti prie Parlamento jau buvo gana įprasta. Tik dabar dieną ir naktį prie Lietuvos širdimi pavadintų Parlamento rūmų rinkosi tūkstančiai žmonių. Parlamentą ginti buvo pasiruošta ir ginklu. Rūmuose įsikūrė menkai ginkluoti, bet patriotiškai nusiteikę savanoriai.

Tragiškiausi buvo sausio 13-osios nakties įvykiai prie televizijos bokšto. Žuvo 14 žmonių, sužeista virš 800. Tauta iškilmingai pagerbė žuvusiųjų atminimą.

Ištrauka iš Panevėžio 8 klasės moksleivės pasakojimo:
„Tą naktį aš buvau Vilniuje pas giminaičius. Jie gyveno prie pat televizijos bokšto. Iš balkono gerai matyti bokštas ir aikštė aplink jį. Vėlai vakare pradėjo važiuoti tankai. Žmonių buvo begalės. Desantininkai pradėjo šturmą. Žmonės nesitraukė. Pasigirdo šūviai. Aš, sesuo ir pusbrolis išėjome prie bokšto. Kai nuėjome, jau buvo sužeisti žmonės. Kelios močiutės meldėsi , kiti skandavo- „Lie-tu-va, Lie-tu-va“. Kai pasipylė šūviai iš eilės, pasidarė labai baisu. Šalia manęs sužeidė vyrui koją. Staiga sesuo parodė, kaip į greitosios pagalbos mašiną įkėlė merginą. Vėliau sužinojau, kad ten buvo Loreta Asanavičiūtė. Ji mirė. Po kelių valandų grįžome namo. Tuoj paskambinau mamai į Panevėžį ir verkdama viską papasakojau.“

Įamžinkime Sausio 13-osios- Laisvės gynėjų dienos atminimą.

Juozas Brazauskas, istorijos mokytojas ekspertas


Nauja svetainės versija

Paieška svetainėje

Telefonų numeriai

8 682 19660 - direktorė
8 672 65256 - direktoriaus pav.ugdymui Edita Dilienė
8 672 76484 - direktoriaus pav.ugdymui Violeta Dumbrienė
8 672 78434 - direktoriaus pav.ugdymui Rima Kazakevičienė
8 672 65080 - direktoriaus pav. administracijai ir ūkio reikalams
8 672 64323 - buhalterija
8 45 436 997 - raštinė
8 679 71332 - raštinė
8 672 05160 - socialiniai pedagogai, psichologai
8 672 67276 - biblioteka
8 672 67374 - valgykla
8 672 58262 - administratorius, budėtojas



Naudingos nuorodos

Egzaminai           

 

 

 

 



© Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Adresas - Vysk, K.Paltaroko g.18, Panevėžys LT-38462, Įmonės kodas 190424590 El. paštas - rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt,
Telefonai - 8 679 71332; (8-45) 436997; Mokyklos tipas - gimnazija, Mokomoji kalba - lietuvių

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas XHTML and CSS Valid XHTML 1.0 Transitional