Sporto bazės, esančio vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, atnaujinimas I

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija įgyvendina Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoją projektą Nr. SP2020-1-115 „Sporto bazės, esančio vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, atnaujinimas“.

Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 747 515,56 eurų, iš jų: Fondo lėšomis finansuojamos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 448 509,46 eurų.

Projekto tikslas: gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę, modernizuojant sporto bazę, esančią vysk. K. Paltaroko g. 20, Panevėžyje, taip prisidedant prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo, sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės):  neįgalieji asmenys; bendruomenės asmenys: moterys; vaikai; senjorai; suaugusieji; vaikai ir (arba) jaunimas iki 29 metų.

Projekto uždaviniai:  atnaujinti sporto bazę (1 vnt.) – (unikalus nr. 4400-5322-6561).

Norime pasidžiaugti, kad stadiono rangos darbai praktiškai baigti. Iki metų pabaigos  planuojamos stadiono rangos darbų pridavimo procedūros. Planuojama, kad stadionu naudotis bus galima jau nuo 2023 m. sausio 1 d.

Tam, kad pilnai pabaigtume projekto veiklas, bus rengiami modulinio/konteinerinio pastato pirkimo dokumentai ir skelbiamas konkursas. Moduliniame objekte bus įrengtos persirengimo patalpos, dušai, wc.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.10 – 09.55
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!