Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos sritis ir veiklos rūšys 2024-01-08 16:41:48 93.43 KB
Strateginiai planai
2023-2027 strateginis planas 2024-01-03 11:55:23 5.32 MB
Metiniai veiklos planai
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2024-01-12 12:05:39 521.69 KB
2022 metų veiklos planas 2024-01-12 12:05:39 402.97 KB
2021 metų veiklos planas 2024-01-12 12:05:39 341.22 KB
Mėnesio veiklos planai
Kovo mėnesio veiklos planas 2024-02-29 16:31:19 350.03 KB
Kiti planavimo dokumentai
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023–2024, 2024-2025 mokslo metais - papildymas 2024-02-08 12:12:03 251.63 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planavimas 2024-02-08 12:12:03 246.86 KB
Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimas apie paramos gavėjo statuso suteikimą ar panaikinimą 2024-02-08 12:12:03 169.73 KB
Metinės veiklos ataskaitos
2022 metų veiklos ataskaita 2024-01-03 11:56:38 708.56 KB