Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos sritis ir veiklos rūšys 2024-01-08 16:41:48 93.43 KB
Strateginiai planai
2023-2027 strateginis planas 2024-01-03 11:55:23 5.32 MB
Metiniai veiklos planai
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 2024 m. veiklos planas 2024-04-12 15:45:38 471.39 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2024-04-12 15:45:38 521.69 KB
2022 metų veiklos planas 2024-04-12 15:45:38 402.97 KB
2021 metų veiklos planas 2024-04-12 15:45:38 341.22 KB
Mėnesio veiklos planai
Birželio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 20:34:10 280.08 KB
Kiti planavimo dokumentai
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023–2024, 2024-2025 mokslo metais - papildymas 2024-02-08 12:12:03 251.63 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planavimas 2024-02-08 12:12:03 246.86 KB
Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimas apie paramos gavėjo statuso suteikimą ar panaikinimą 2024-02-08 12:12:03 169.73 KB
Metinės veiklos ataskaitos
2023 m. veiklos ataskaitos santrauka 2024-04-03 15:27:59 6.93 MB