Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2024-02-25 20:34 Naujiena atnaujinta: Sveikiname Augustę!
2. 2024-02-25 20:29 Naujiena atnaujinta: Nuoširdžiai visus kviečiame drauge pasimelsti!
3. 2024-02-25 20:29 Naujiena sukurta: Sveikiname Augustę!
4. 2024-02-19 18:47 Naujiena sukurta: Nuoširdžiai visus kviečiame drauge pasimelsti!
5. 2024-02-19 18:38 Naujiena atnaujinta: Lietuvos mokyklų žaidynės
6. 2024-02-19 18:38 Naujiena sukurta: Jaunųjų kūrėjų tribūna
7. 2024-02-15 11:56 Naujiena sukurta: Mažasis atžalynas
8. 2024-02-14 13:44 Naujiena sukurta: Sveikiname!
9. 2024-02-14 12:03 Naujiena atnaujinta: Tarpklasinės 8-12 klasių 3x3 krepšinio varžybos
10. 2024-02-14 12:02 Naujiena sukurta: Pelenų diena
11. 2024-02-14 11:13 Naujiena sukurta: Tarpklasinės 8-12 klasių 3x3 krepšinio varžybos
12. 2024-02-14 08:30 Naujiena sukurta: Vizitas į Panevėžio priešgaisrinę gelbėjimo valdybą
13. 2024-02-13 13:03 Naujiena sukurta: Užgavėnių šventėje
14. 2024-02-12 15:29 Naujiena sukurta: Sveikiname!
15. 2024-02-09 16:46 Naujiena sukurta: Pradinių klasių tautinių šokių kolektyvas ,,Spindulėlis" yra pakviesti 2024 m. dalyvauti 100 metų jubiliejinėje Dainų šventėje
16. 2024-02-09 12:59 Naujiena atnaujinta: Gimnazijos šimtadienio šventė
17. 2024-02-08 12:12 Dokumentas atnaujintas: Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimas apie paramos gavėjo statuso suteikimą ar panaikinimą
18. 2024-02-08 12:12 Dokumentas atnaujintas: Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planavimas
19. 2024-02-08 12:12 Dokumentas sukurtas: Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023–2024, 2024-2025 mokslo metais - papildymas
20. 2024-02-08 10:42 Naujiena atnaujinta: Sveikiname!
21. 2024-02-08 10:36 Naujiena atnaujinta: Fotografijos mentorystės programa „Šviesos keliu“
22. 2024-02-08 10:32 Naujiena sukurta: Sveikiname!
23. 2024-02-07 23:52 Naujiena sukurta: Fotografijos mentorystės programa „Šviesos keliu“
24. 2024-02-06 08:46 Puslapis atnaujintas: Pradinis ugdymas
25. 2024-02-06 08:45 Puslapis atnaujintas: Pagrindinis ugdymas
26. 2024-02-06 08:44 Puslapis atnaujintas: Vidurinis ugdymas
27. 2024-02-06 08:42 Dokumentas sukurtas: Ką reikia žinoti apie tarpinius patikrinimus? I D.U.K.
28. 2024-02-03 12:42 Naujiena sukurta: Gimnazijos šimtadienio šventė
29. 2024-02-02 18:16 Dokumentas atnaujintas: Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas (2024 m. sausio 3 d. Nr. V-6) (taikoma 2024 m. IV gimnazijos klasių mokiniams)
30. 2024-02-02 18:16 Dokumentas išstrintas:
31. 2024-02-02 18:16 Dokumentas sukurtas:
32. 2024-02-02 18:16 Dokumentas sukurtas: Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimas (2024 m. sausio 3 d. Nr. V-6) (taikoma 2024 m. IV gimnazijos klasių mokiniams)
33. 2024-02-02 18:14 Dokumentas sukurtas: Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (taikoma 2024 m. IV gimnazijos klasių mokiniams)
34. 2024-02-02 18:11 Dokumentas atnaujintas: Atmintinė abiturientams 2024
35. 2024-02-02 18:11 Dokumentas atnaujintas: Atmintinė III kl gimnazistams
36. 2024-02-02 18:11 Dokumentas sukurtas: Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (taikoma 2024 m. III gimnazijos klasių mokiniams)
37. 2024-02-02 18:07 Dokumentas sukurtas: PUPP lietuvių kalbos ir literatūros žodžiu vertinimo instrukcija (priedas)
38. 2024-02-02 18:06 Dokumentas atnaujintas: Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 2023–2024, 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano santrauka
39. 2024-02-02 18:06 Dokumentas atnaujintas: Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas
40. 2024-02-02 18:06 Dokumentas atnaujintas: UGDYMO PLANAS pagrindinis, vidurinis ugdymas 2023-2025
41. 2024-02-02 18:06 Dokumentas sukurtas: PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (priedas)
42. 2024-02-02 17:00 Dokumentas išstrintas: 2023–2024 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščiai
43. 2024-02-01 17:58 Dokumentas išstrintas: Sausio mėnesio veiklos planas
44. 2024-02-01 17:57 Dokumentas sukurtas: Vasario mėnesio veiklos planas
45. 2024-01-31 20:19 Naujiena sukurta: Kviečiame į parodą
46. 2024-01-31 18:05 Naujiena sukurta: Akcija renkant lėšas gyvūnų globos namams
47. 2024-01-31 17:40 Naujiena sukurta: Kaip įstoti į Mykolo Romerio universitetą?
48. 2024-01-31 13:02 Puslapis sukurtas: Ugdymas karjerai
49. 2024-01-31 12:27 Puslapis atnaujintas: Karjeros specialistas
50. 2024-01-30 13:06 Dokumentas atnaujintas: Prašymo forma

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55
Iki pavasario (Velykų) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.