Biblioteka

Bibliotekininke gimnazijoje dirba

Dovilė Butkienė Bibliotekos vedėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.00

 

Antradienis

7.45 – 16.00

 

Trečiadienis

7.45 – 16.00

 

Ketvirtadienis

7.45 – 16.00

 
Penktadienis

7.45 – 16.00

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Lionė Tartilaitė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 16.00

 

Antradienis

7.45 – 16.00

 

Trečiadienis

7.45 – 16.00

 

Ketvirtadienis

7.45 – 16.00

 
Penktadienis

7.45 – 16.00

 

Kontaktai

El. paštas lionetar@gmail.com
El. paštas Rašyti

Kompiuteriniai resursai

Bibliotekos - skaityklos kompiuteriai skirti tik informacijos  paieškai, mokymuisi. Bibliotekoje - skaitykloje įkurta 19 kompiuterizuotų darbo vietų; 6 - mokytojams, 11 kompiuterizuotų darbo vietų skaitytojams ir 2 -bibliotekos darbuotojoms, yra galimybė žiūrėti vaizdo medžiagą per televizorių.

Bibliotekos misija  siekti užtikrinti  gimnazijos  aprūpinimą  informaciniais ir dokumentiniais ištekliais, užtikrinti prieigą prie turimų informacijos išteklių.

Bibliotekos vizija – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinant mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujant ugdymo procese, sudarant sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos tikslai:

 • Kaupti ir saugoti ugdymo procesui reikalingą literatūrą, papildant ją įvairių formų informacijos laikmenomis
 • Drauge su pedagogų kolektyvu ugdyti mokinių asmeninius, komunikacinius, informacinius ir kritinio mąstymo gebėjimus.
 • Sudaryti puikias sąlygas visapusiškam asmenybės lavinimuisi ir tobulėjimui.

Bibliotekos istorija

Biblioteka įsteigta 1991 metais. Mokykloje tuo metu mokėsi tik trys mokinių klasės. Biblioteka savo veiklą pradėjo mažoje patalpoje. Knygų buvo visai nedaug. Įkurti biblioteką lengva nebuvo, nes tuo metu Švietimo ir mokslo ministerija dar neskirdavo lėšų ugdymo literatūrai įsigyti. Dėl to knygų fondas buvo labai mažas. Mokiniai dovanodavo savo perskaitytas knygas. Vėliau mokyklas rėmė Atviras Lietuvos fondas, taigi nemažą fondo dalį papildė informacinio pobūdžio knygos. Sulaukėme paramos net iš Amerikos lietuvių (daug ką domino besisteigianti katalikiška mokykla). Tai šviesaus atminimo mokyklos įkūrėjų fil. licenciato kunigo monsinjoro Jono Juodelio ir J.E. vyskupo Juozo Preikšo nuopelnas. Vėliau Švietimo ir Mokslo Ministerija pradėjo skirti lėšas ugdymo procesui skirtai  literatūrai įsigyti. Taip bibliotekos fondas ėmė gausėti, dovanojo knygas JAV Religinės šalpos fondas, pavieniai asmenys, teikė Lietuvos švietimo aprūpinimo centras.

Gimnazija, švęsdama 25- metį ir minėdama mons. Jono Juodelio 95- ąsias gimimo metines, 2016 metų spalio 18 d. bibliotekai suteikė kunigo  monsinjoro Jono Juodelio vardą.

Nuo 2009 metų gimnazijos bibliotekoje įdiegta ir naudojama mokyklų bibliotekų kompiuterinė programa MOBIS.  Įdiegtas elektroninis skaitytojų aptarnavimas. Naujai užsirašantiems skaitytojams išduodami elektroniniai skaitytojų bilietai.

Komplektuojama naujausia informacinė literatūra: žinynai, žodynai, enciklopedijos, prenumeruojama spauda.

Informacija skaitytojui:

 • Pirmą kartą atėjus į biblioteką privaloma susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis.
 • Paltus, striukes pageidautina palikti rūbinėje.
 • Skaitykloje esančiais informaciniais leidiniais galima naudotis tik vietoje.
 • Privaloma laikytis tylos, nekalbėti mobiliuoju telefonu.
 • Negalima neštis maisto ir gėrimų.
 • Griežtai draudžiama žaisti kompiuterinius žaidimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!