Psichologas

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologu gimnazijoje dirba

Akvilija Kiburienė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 14.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 11.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 18.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 15.00

12.00 – 12.30

Penktadienis

13.00 – 15.00

-

Kontaktai Telefonas +370 672 67374

El. paštas Rašyti

Aušra Mikelaitienė Psichologė 1-6 kl.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.30 – 15.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.30 – 15.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.30 – 18.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.30 – 15.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.30 – 13.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 608 35074

El. paštas Rašyti
URL https://dienynas.tamo.lt/Prisijungimas/Login

Psichologinės pagalbos paskirtis: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos  gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologo veiklos sritys:

 • Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • Konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Pagalba gimnazijoje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

 • mokinys (savarankiškai; neturint 16 metų, reikalingas tėvų sutikimas);
 • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!