Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialiniu pedagogu gimnazijoje dirba

Neringa Mikaliūnienė Socialinė pedagogė II-IV gimnazijos klasės 210 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.30-12.00

12.00 – 12.30

Antradienis

-

-

Trečiadienis

12.30-16.30

-

Ketvirtadienis

-

-

Penktadienis

8.30-12.00

12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas +370 608 39097

El. paštas Rašyti

Inga Bučiūnienė Socialinė pedagogė 1 – 4, 5 – 8, I gimnazijos klasės 408 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 15.00

12.15-12.45

Antradienis

7.30 – 16.00  

12.15-12.45

Trečiadienis

7.30 – 16.00  

12.15-12.45

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00  

12.15-12.45

Penktadienis

7.30 – 14.00

12.15-12.45

Kontaktai Telefonas +370 672 05160

El. paštas Rašyti

Vida Rudokienė Socialinė pedagogė 1 – 4, 5 – 8, I gimnazijos klasės 408 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

-

-

Antradienis

10.00 - 14.00    

12.15-12.45

Trečiadienis

9.00 - 16.00  

12.15-12.45

Ketvirtadienis

13.00-14.00  

-

Penktadienis

-

-

Kontaktai Telefonas +370 672 05160

El. paštas Rašyti

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis gimnazijos bendruomenėje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • teikia vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, panaudoja ir kūrybiškai perteikia teorines žinias, rengia socialines programas ir projektus;
 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;
 • informuoja vaikus ir jų tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį;
 • kartu su gimnazijos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
 • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • atstovauja ir gina vaiko teises švietimo įstatymas, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • yra gimnazijos Vaiko gerovės komisijos narys
 • Lanko vaikus jų namuose.

Gimnazijos mokytojams reikalingos įvairių dokumentų formos:

Dokumentų formos Atnaujinta Dydis
Pokalbio su mokinio tėvais aktas  2023-10-25 12:48:05 13.28 KB
Tarnybinis pranešimas  2023-10-25 12:48:06 28.5 KB
Paaiškinimas trumpas  2023-10-25 12:48:06 13.15 KB
Paaiškinimas  2023-10-25 12:48:07 13.49 KB
Mokinio drausmės pažeidimo aktas  2023-10-25 12:48:07 14.8 KB
Išvykos
Dėl ekskursijų organizavimo 2024-04-29 13:51:17 84.99 KB
Sutikimas dėl dalyvavimo kelionėje 2024-04-29 13:51:26 79.16 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!