Mokinių pasiekimų patikrinimai

NMPP, PUPP, brandos egzaminai, olimpiados

Mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 Tarpinių patikrinimų, brandos egzaminų tvarkaraščiai 2024-01-17 20:02:17 282.74 KB
2023-2024 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2024-01-17 20:02:17 128.25 KB
2023-2024 Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis 2024-01-17 20:02:17 101.26 KB

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)

Nuo 2012-ųjų metų Lietuvos mokyklos ir savivaldybės, siekiančios gerinti ugdymo kokybę, turi galimybę pasinaudoti Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA; buvusio Nacionalinio egzaminų centro) šalies lygmeniu parengtais Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – NMPP) įrankiais – mokinių pasiekimų patikrinimo testais, skirtais įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus. Nuo 2017 m. NMPP vykdomi vadovaujantis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-6.

NMPP tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

NMPP paskirtis – suteikti informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus; suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą, kuri yra reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos ir savivaldybės lygmenimis; nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos; atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus. Siekiant   įsivertinti ugdymo konteksto faktorius, galima pasinaudoti NŠA parengtais mokinių klausimynais. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra.

Daugiau

Egzaminai, įskaitos informacija trečiokams

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55
Iki vasaros (1-4 kl.) atostogų liko

Atostogos!