Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Administracija

Gailiūnienė Gražina

Direktorė, geografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Coduti Juan Marcos

Pavaduotojas sielovadai, kapelionas

Mokytojas  

Dumbrienė Violeta

Pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja

Mokytoja metodininkė Ib kl.

Kazakevičienė Rimutė

Pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Dilienė  Edita

Pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Pradinio ugdymo mokytojai

Cimermonienė Aina

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė 4c

Garlienė Gitana

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja 4a

Kepalienė Danguolė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė 2a

Marcinkevičienė Sonata

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė 1a

Martinkienė Vilma

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja 3b

Mizeikytė Gintarė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja 3c

Pečiulienė Vaida

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė 1d

Pociuvienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė 2c

Tamauskienė Kristina

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė 1c

Ulienė Asta

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja  2b

Žakaitienė Rasa

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė 3a

Žukauskienė Daiva

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė 4b

Ratkevičiūtė Rita

Pradinio ugdymo mokytoja, tikybos mokytoja

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, tikybos mokytoja ekspertė 1b

Tikybos mokytojai 

Coduti Juan Marcos

Pavaduotojas sielovadai, kapelionas

Mokytojas  

Rudinskaitė Raminta

Tikybos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Mikalauskaitė Kristina

Tikybos mokytoja

Mokytoja  

Šadauskienė Jurgita

Tikybos mokytoja

Mokytoja metodininkė Ia

Andžejevski Pavel

Tikybos mokytojas

Mokytojas  

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Gaušienė Vida

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė IIIa

Karazijienė Lina

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Tichanavičienė Audronė

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja ekspertė 6d

Trybienė Gražina

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė 8d

Vertelkienė Irena

Lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė 7c

Narbutaitė Ona

Mokytojo padėjėja, lietuvių kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė 7d

Užsienio kalbų mokytojai

Alešiūnienė Jūratė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė 6c

Česnelienė Miglė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja  

Lazauskaitė Kristina

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė 8c

Marozienė Jūratė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė 6b

Rimšienė Rita

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė 7a

Songailaitė-Kovarskienė Neringa

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja Ic

Švelnienė Ligita

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja  

Vaišnorienė Rima

Anglų kalbos mokytoja

 Mokytoja metodininkė 5c

Tartilaitė Lionė

Anglų kalbos mokytoja, bibliotekininkė Vyresnioji mokytoja  

Survilienė Audronė

Vokiečių kalbos mokytoja

 Mokytoja metodininkė  

Pratkelienė Jūratė

Prancūzų kalbos mokytoja

 Mokytoja metodininkė 8a

De Giorgio James

Užsienio kalbų mokytojas

 Mokytoja metodininkė  

Balčiūnienė Jolanta

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

IVb

Žentelienė Rima

Rusų kalbos mokytoja

 Mokytoja metodininkė  

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Kazakevičienė Rimutė

Pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Girletė Asta

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Kazlauskienė Rasa

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Lukoševičienė Genovaitė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Skrebūnienė Virginija

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Kuchalskienė Laura

Informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Kuzmickas Aleksandras

Informacinių technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas  

Vasiliauskas Alfredas

Informacinių technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas  

Gamtos mokslų mokytojai

Garuckienė Neringa

Biologijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja 8b

Štaupienė Rita

Biologijos mokytoja

Mokytoja ekspertė  

Kytrienė Ina

Chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė IIb

Nikolajenko Lilijana

Fizikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Dambrauskienė Dalia

Fizikos mokytoja, laborantė

Mokytoja metodininkė  

Socialinių mokslų mokytojai

Gailiūnienė Gražina

Direktorė, geografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Pūkaitė Jolita

Geografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Baliūnienė Dalia

Gyvenimo įgūdžių mokytoja, mokytojo padėjėja

Mokytoja  

Mikaliūnienė Neringa

Karjeros specialistė, socialinė pedagogė, neformaliojo švietimo mokytoja

   

Butkienė Dovilė

Bibliotekos vedėja, geografijos mokytoja

Mokytoja 5b

Dumbrienė Violeta

Pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja

Mokytoja metodininkė Ib

Kazlauskienė Alma

Istorijos mokytoja

Mokytoja metodininkė IIa

Kemzūrienė Rima

Istorijos mokytoja

Mokytoja metodininkė IVa

Menų, technologijų ir sporto mokytojai

Karanauskaitė Violeta

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė 6a

Rutkauskaitė Ugnė

Fizinio ugdymo mokytoja

Mokytoja  

Meliūkštis Kęstutis

Fizinio ugdymo mokytojas

Vyresnysis mokytojas  

Barzinskienė Daiva

Meno vadovė, teatro mokytoja

Mokytoja  

Dilienė  Edita

Pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Karašienė Renata

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Putnikė Marta

Muzikos mokytoja

Mokytoja  

Kemzūraitė-Žvykė Raminta

Choreografijos mokytoja

Mokytoja  

Rimkuvienė Zita

Choreografijos mokytoja

Mokytoja  

Bijanskienė Aida

Dailės mokytoja

Mokytoja metodininkė 5d

Laurinavičius Sigitas

Fotografijos mokytojas

Mokytoja metodininkė  

Bujokaitė Greta

Technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja 5a

Cimbalienė Nijolė

Technologijų mokytoja

Vyresnioji mokytoja 8b

Babachinas Jevgenijus

Technologijų mokytojas

Mokytoja metodininkė  

Psichologas, soc. ir spec.pedagogas, logopedas, visuomenės sveikatos priežiūra

Mikelaitienė Aušra

Psichologė

   

Kiburienė Akvilija

Psichologė, psichologijos mokytoja

   

Bučiūnienė Inga

Socialinė pedagogė, neformaliojo švietimo mokytoja

Vyriausioji socialinė pedagogė  

Rudokienė Vida

Socialinė pedagogė, žmogaus saugos mokytoja

  IIIa

Zieniūtė Ieva

Specialioji pedagogė

   

Liatukienė Audra

Logopedė

   

Alejūnienė Sandra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste

   

Povilonienė Žydra

Visuomenės sveuikatos priežiūros specialistė

   

Neformalus švietimas, mokytojo padėjėjai

Kontrimienė Zita

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja metodininkė  

Mickutė Martyna

Neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja  

Mikalauskaitė Zita

Neformaliojo švietimo mokytoja

Vyresnysis mokytojas  

Skrebys Stasys

Neformaliojo švietimo mokytojas

Vyresnysis mokytojas  

Pirugienė Rasa

Mokytojo padėjėja, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja  

Švitrienė Kristina

Mokytojo padėjėja, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja  

De Giorgio Antonella

Mokytojo padėjėja

   

Janušonienė Gražina

Mokytojo padėjėja

   

Navickaitė Laura

Mokytojo padėjėja

   

Skunčikienė Vida

Mokytojo padėjėja

   

Ališauskienė Inga

Mokytojo padėjėja, valytoja

   
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 – 09.00
 • 2. 09.10 – 09.55
 • 3. 10.05 – 10.55
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!