Nuostatai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos tarybos nuostatai 2023-12-14 09:03:56 101.52 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos įstatai 2024-04-29 13:52:26 4.52 MB
Tvarkų aprašai
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023–2024, 2024-2025 mokslo metais 2024-01-17 20:03:15 330.5 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokesčio už mokslą gimnazijoje mokėjimo tvarkos aprašas 2024-01-17 19:56:27 1.22 MB
Mokinių lankomumo užtikrinimo aprašas 2023-10-25 16:49:55 413.53 KB
Vaiko gerovės komisijos funkcijos 2024-04-29 13:52:16 122.75 KB
Taisyklės
Mokinių vidaus taisyklių pakeitimas 2023-10-25 16:49:56 241.4 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimas: mokinių elgesio taisyklės, mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka, naudojimosi spintelėmis tvarka 2023-10-25 16:49:57 219.8 KB
Priėmimas į gimnaziją
Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarkos aprašas 2023-2024 2023-10-25 16:50:01 178.67 KB
Prašymas į pirmą klasę 2023-10-25 16:50:01 34.5 KB
Priėmimo prašymas į 5-tą klasę 2023-10-25 16:50:02 36.5 KB
Priėmimo prašymas į 6-8 ir I-IV klases 2023-10-25 16:50:02 36.5 KB
Prašymai
Prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo 2023-10-25 16:50:02 23.91 KB
Prašymo forma 2024-01-30 13:06:50 75.83 KB
Dėl atleidimo nuo pamokų 2024-04-29 13:51:59 85.93 KB
Dėl dalyvavimo kelionėje 2024-04-29 13:52:04 79.16 KB
Pareigybių aprašymai
Pareigybės 2024-01-11 08:06:08 186.12 KB