Tvarkų aprašai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023–2024, 2024-2025 mokslo metais 2024-01-17 20:03:15 330.5 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokesčio už mokslą gimnazijoje mokėjimo tvarkos aprašas 2024-01-17 19:56:27 1.22 MB
Mokinių lankomumo užtikrinimo aprašas 2023-10-25 16:49:55 413.53 KB
Vaiko gerovės komisijos funkcijos 2024-04-29 13:52:16 122.75 KB