Pagrindinio ir vidurinio ugdymo dokumentai
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
UGDYMO PLANAS pagrindinis, vidurinis ugdymas 2023-2025 2024-02-02 18:07:51 942.23 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 2023–2024, 2024-2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano santrauka 2024-02-02 18:07:51 111.15 KB
PUPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (priedas) 2024-02-02 18:07:51 568.19 KB
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros žodžiu vertinimo instrukcija (priedas) 2024-02-02 18:07:57 380.87 KB
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino šalies olimpiadų grafiką 2024-02-02 18:07:51 220.74 KB
Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas 2024-02-02 18:07:51 204.58 KB