Kiti planavimo dokumentai
Kiti planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023–2024, 2024-2025 mokslo metais - papildymas 2024-02-08 12:12:03 251.63 KB
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo planavimas 2024-02-08 12:12:03 246.86 KB
Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimas apie paramos gavėjo statuso suteikimą ar panaikinimą 2024-02-08 12:12:03 169.73 KB